اطلاعات مرتبط با کشور بلژیک

اطلاعات مرتبط با کشور بلژیک

Belgium


کشور بلژیک در غرب اروپا و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. پایتخت آن بروکسل است. این کشور با آلمان، هلند، فرانسه و لوکزامبورگ مرز مشترک دارد.

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

مناطق
Regions

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

مناطق
Regions

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان