قیدهای مکان در زبان انگلیسی

قیدهای مکان در زبان انگلیسی

Adverbials of Place


قید مکان در زبان انگلیسی قیدی است که برای نشان دادن مکان چیزی استفاده می‌شود. در این درس به سه نوع قید مکان و حروف اضافه سازنده قید مکان آشنا می‌شویم.

قیدهای مکان

Adverbials of Place

قید در زبان انگلیسی حالت و کیفیت فعل را نشان می‌دهد. قید مکان قیدی است که برای نشان دادن اینکه عملی در "کجا" اتفاق افتاده استفاده می‌شود. قیدهای مکان خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • adverbials of location (قیدهای موقعیت)
  • adverbials of direction (قیدهای جهت)
  • adverbials of distance (قیدهای مسافت)

قیدهای موقعیت (adverbials of location) قیدهایی است که از طریق حروف اضافه به علاوه یک اسم مکان ساخته می‌شوند. پرکاربردترین حروف اضافه‌ای که برای بیان موقعیت استفاده می‌شوند by و at و in هستند.

The pen is in the box.

خودکار در جعبه است.

He was standing by the table.

او کنار میز ایستاده بود.

Sign your name hereat the bottom of the page.

اسم خود را اینجا امضا کنید - در پایین این صفحه.

قیدهای جهت (adverbials of direction) زمانی استفاده می‌شوند که درباره جهت حرکت یک چیز یا فرد صحبت کنیم. در مثال‌های زیر نمونه‌هایی از قیدهای جهت را می‌بینیم که اغلب در آدرس دادن از آنها استفاده می‌شود:

Walk "past the bank" and keep going "to the end of the street".

از بانک عبور کن و به راه خود تا انتهای خیابان ادامه بده.

The car door is very small so it’s difficult to get "into".

در خودرو خیلی کوچک است برای همین داخل شدن در آن دشوار است.

قیدهای مسافت (adverbials of distance) برای نشان دادن دوری و نزدیکی چیزی استفاده می‌شوند. پرکاربردترین حروف اضافه‌ای که برای بیان موقعیت استفاده می‌شوند to و from هستند.

Birmingham is 250 kilometers from London.

بیرمنگهام 250 کیلومتر تا لندن فاصله دارد.

We were in London. Birmingham was 250 kilometers away.

ما در لندن بودیم. بیرمنگهام 250 کیلومتر دورتر است.

بخش قبل
قیدهای مکان در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان