قیدهای موقعیت در زبان انگلیسی

قیدهای موقعیت در زبان انگلیسی

Adverbials of Location


برای ساختن قیدهای موقعیت در زبان انگلیسی از حروف اضافه استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده موقعیت فیزیکی است. برای آشنایی با این حروف اضافه و عبارت‌ها کلیک کنید.

قیدهای موقعیت

Adverbials of Location

برای ساختن قیدهای موقعیت از یک سری حروف اضافه استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده موقعیت فیزیکی یک شی یا فرد است. در جدول زیر برخی از این حروف اضافه آمده است. با قرار دادن این حروف اضافه کنار یک اسم دیگر می‌توانیم قیدی بسازیم که نشان‌دهنده موقعیت آن اسم است.

above among at behind below beneath
beside between by in in between inside
near next to on opposite outside over
round through under underneath

He was standing by the table.

او کنار میز ایستاده بود.

She lives in a village near Glasgow.

او در روستایی نزدیک گلاسکو زندگی می‌کند.

گاهی اوقات ما با استفاده از حروف اضافه عبارت‌های قیدی می‌سازیم که قیدهای موقعیت محسوب می‌شوند. با قرار دادن این عبارت‌های قیدی کنار یک اسم می‌توانیم موقعیت آن اسم را مشخص کنیم.

 • at the back of (پشتِ)
 • on top of (بالای)
 • at the top of (بالای)
 • at the front of (جلوی، روبه روی)
 • at the bottom of (پایین، زیرِ)
 • in front of (رو به روی، جلوی)
 • at the end of (پایین، پای، انتهای)
 • in the middle of (وسط، در میانِ)

There were some flowers in the middle of the table.

چند گل وسط میز بود.

Sign your name hereat the bottom of the page.

اسم خود را اینجا امضا کنید - در پایین این صفحه.

I can’t see. You’re standing in front of me.

من نمی‌توانم ببینم. تو رو به روی من ایستاده‌ای.

نکته

ما برای تشدید کردن قیدهای موقعیت می‌توانیم از واژه right استفاده کنیم تا مفهوم "دقیقا" یا "درست" را برسانیم.

He was standing right next to the table.

او درست کنار میز ایستاده بود.

There were some flowers right in the middle of the table.

چند گل دقیقا وسط میز بود.

بخش قبل
قیدهای موقعیت در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان