قیدهای زمان در زبان انگلیسی

قیدهای زمان در زبان انگلیسی

Adverbials of Time


قید زمان در زبان انگلیسی قیدی است که برای نشان دادن زمان وقوع چیزی استفاده می‌شود. در این درس به انواع قیود زمان و حروف اضافه سازنده قید زمان آشنا می‌شویم.

قیدهای زمان

Adverbials of Time

از قیدهای زمان برای نشان دادن زمان وقوع چیزی یا مدت زمان طول کشیدن چیزی استفاده می‌شود. ما از این قیدها استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم:
1. "چه زمانی" یک عمل روی داده است.

I saw Mary yesterday.

من "ماری" را دیروز دیدم.

She was born in 1978.

او در سال 1978 متولد شد.

I will see you later.

من بعدا تو را خواهیم دید.

There was a storm during the night.

در طول شب طوفان شد.

2. "تا چه مدتی" عملی در حال انجام شدن بوده است.

We waited all day.

ما تمام روز منتظر ماندیم.

They have lived here since 2004.

آنها از سال 2004 اینجا زندگی کرده‌اند.

3. "هر چند وقت یکبار" عملی روی داده است (برای اطلاعات بیشتر به بخش قیدهای تکرار مراجعه کنید.)

They usually watched television in the evening.

آنها معمولا شب‌ها تلویزیون تماشا می‌کردند.

We sometimes went to work by car.

ما گاهی اوقات با ماشین به سرکار می‌رفتیم.

ما معمولا برای نشان دادن قید زمان از عبارت‌های قیدی استفاده می‌کنیم:

 1. yesterday (دیروز)
 2. tomorrow (فردا)
 3. today (امروز)
 4. last week/month/year (هفته/ماه سال گذشته)
 5. next week/month/year (هفته/ماه/سال آینده)
 6. this week/month/year (این هفته/ماه/سال)
 7. one day/week/month (یک روز/هفته/ماه)
 8. the day after tomorrow (پس فردا)
 9. the day before yesterday (پریروز)
 10. last Saturday (شنبه گذشته)
 11. next Friday (جمعه آینده)
 12. the other day/week/month (روز/هفته/ماه دیگر)
بخش قبل
قیدهای زمان در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان