افعال گذرا و ناگذرا در زبان انگلیسی

افعال گذرا و ناگذرا در زبان انگلیسی

Intransitive and Transitive Verbs


افعال در زبان انگلیسی از نظر نیاز به مفعول به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: افعال ناگذر (لازم) و افعال گذرا (متعدی). برای آشنایی با این دسته‌بندی افعال کلیک کنید.

افعال ناگذر و گذرا

Intransitive and Transitive Verbs

افعال در زبان انگلیسی از نظر ساختار مفعولی، یعنی اینکه آیا به مفعول نیاز دارند یا نه، به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: افعال ناگذر (لازم) که نیاز به مفعول ندارند و افعال گذرا (متعدی) که به مفعول نیاز دارند.

افعال ناگذر

افعال ناگذر (intransitive verbs) افعالی هستند که تنها با وجود فاعل یک جمله کامل را تشکیل می‌دهند و نیازمند مفعول نیستند. افعال ناگذر عمدتا افعالی هستند که بیانگر عملی باشند (action verbs).
اگر همراه با افعال ناگذر مفعول بیاید آن جمله اشتباه می‌شود و معنای درستی نمی‌دهد.

(John) (smiled).

"جان" خندید.

(Nothing) (happened).

هیچ اتفاقی نیفتاد.

(The baby) (was sleeping).

بچه خوابیده بود.

افعال گذرا

افعال گذرا (transitive verbs) افعالی هستند که برای کامل شدن علاوه بر فاعل نیاز به مفعول (object) دارند:

John wants a new bicycle.

"جان" دوچرخه جدیدی می‌خواهد.

We are playing football.

ما داریم فوتبال بازی می‌کنیم.

He is making dinner.

او شام درست می‌کند.

افعال کنایی (ergative verbs)

برخی افعال در زبان انگلیسی هم می‌توانند گذرا و هم ناگذر باشند، مثل فعل Increase که هم به معنای زیاد شدن و هم به معنای زیاد کردن است. برخی از این افعال عبارتند از: learn (یاد گرفتن، یاد دادن)، bake (پختن، آشپزی کردن) close (بستن، بسته شدن) break (شکستن) change (تغییر کردن، تغییر دادن)
(برای اطلاعات بیشتر درباره این افعال به بخش افعال کنایی مراجعه کنید.)

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعال گذرا و ناگذرا در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان