افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

Double Object Verbs


افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی همانطور که از نامشان مشخص است دو مفعول دارند: یک مفعول مستقیم و یک مفعول غیرمستقیم. برای آشنایی با این افعال کلیک کلیک کنید.

افعال دو مفعولی

Double Object Verbs

همه افعال در زبان انگلیسی می‌توانند مفعول غیرمستقیم داشته باشند. مفعول غیرمستقیم عموما بعد از یک حرف اضافه می‌آید. این قاعده یک استثنای کلی دارد و آن هم افعالی هستند که هر دو مفعولشان می‌تواند بدون حرف اضافه بیاید. به این گونه از افعال، دو مفعولی می‌گویند. در این بخش با این افعال آشنا خواهیم شد.
افعال دو مفعولی همانطور که از نامشان مشخص است دو مفعول دارند: یک مفعول مستقیم (direct object) و یک مفعول غیرمستقیم (indirect object). تفاوت این افعال با سایر افعال در این است که مفعول غیرمستقیم این افعال می‌توانند بدون حرف اضافه بیایند. به مثال‌ها نگاه کنید:

مفعول مستقیم مفعول غیرمستقیم فعل فاعل
an email me sent My wife
some flowers his mother brought He
a delicious meal all his friends cooked He

مفعول غیرمستقیم افعال دو مفعولی را می‌توان با استفاده از حرف اضافه بیاوریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

مفعول غیرمستقیم مفعول مستقیم فعل فاعل
to me an email sent My wife
for his mother some flowers brought He
for all his friends. a delicious meal cooked He

در جدول اول افعال دو مفعولی بدون حرف اضافه آمده‌اند، اما در جدول دوم مفعول غیرمستقیم با حرف اضافه آمده است. توجه کنید که در این صورت جای مفعول غیرمستقیم و مستقیم در جمله عوض می‌شود. در حالت اول ساختار جمله به صورت فاعل + فعل + مفعول غیرمستقیم + مفعول مستقیم است اما در حالت دوم (یعنی مفعول غیرمستقیم با حرف اضافه) ساختار جمله فاعل + فعل + مفعول مستقیم + مفعول غیرمستقیم است.

نکته

توجه کنید که ما در زبان فارسی افعال دو مفعولی که بشود هر دو مفعول را بدون حرف اضافه آورد نداریم. حتما باید مفعول غیرمستقیم را با یک حرف اضافه بیاوریم.

دسته‌بندی افعال دو مفعولی

مفعول غیرمستقیم افعال دو مفعولی یا می‌توانند با حرف اضافه for بیایند یا با حرف اضافه to. در ادامه بحث، افعالی را که با for مفعول غیرمستقیم می‌گیرند و آن دسته افعالی که با حرف اضافه to مفعول غیرمستقیم می‌گیرند، آورده شده است.

افعال با for

مفعول غیرمستقیم در برخی افعال با حرف اضافه for می‌آید. برخی از این افعال عبارتند از:

 • buy (خریدن)
 • get (گرفتن، خریدن)
 • cook (پختن، آشپزی کردن)
 • keep (نگه داشتن)
 • book (رزرو کردن)
 • bring (آوردن)
 • make (درست کردن، ساختن)
 • pour (ریختن)
 • save (نگه داشتن)
 • find (پیدا کردن)

They booked a table for me at the restaurant.

آنها برای من در رستوران میزی رزرو کردند.

We made toys for all the children.

ما برای همه بچه‌ها اسباب بازی درست کردیم.

افعال با to

مفعول غیرمستقیم در برخی افعال با حرف اضافه to می‌آید. برخی از این افعال عبارتند از:

 • give (دادن)
 • lend (قرض دادن)
 • offer (پیشنهاد دادن)
 • pass (دادن)
 • post (ارسال کردن)
 • read (خواندن)
 • sell (فروختن)
 • send (ارسال کردن)
 • show (نشان دادن)
 • promise (قول دادن)
 • tell (گفتن)

He gave his glass to the man sitting next to him.

او لیوانش را به مردی که کنارش نشسته بود داد.

They sent Christmas cards to all their customers.

آنها برای همه مشتری‌هایشان کارت تبریک کریسمس فرستادند.

وقتی مفعول‌های غیرمستقیم طولانی باشند (بیشتر از دو واژه باشند) اغلب از for یا to استفاده می‌کنیم:

He showed his ticket to the policeman standing by the door.

او بلیتش را به پلیسی که دم در ایستاده بود نشان داد.

We kept something to eat and drink for all the people who arrived late.

ما چیزی برای خوردن و آشامیدن برای افرادی که دیر رسیدند کنار گذاشتیم.

نکته

اگر مفعول غیرمستقیم "ضمیر" باشد معمولا از الگوی ساختاری S + V + Direct O + Indirect O استفاده می‌کنیم، یعنی بعد از فعل ابتدا ضمیر مفعولی و بعد مفعول غیرمستقیم را می‌آوریم. به مثال‌ها توجه کنید:

I poured him another drink.

من یک لیوان دیگر برایش نوشیدنی ریختم.

Their mother read them another story.

مادرشان برای آنها داستان دیگری خواند.

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان