عبارت‌های فعلی در زبان انگلیسی

عبارت‌های فعلی در زبان انگلیسی

Verb Phrases


در این درس با انواع ساختارهای فعلی در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. ساختار افعال در این زبان به شش دسته تقسیم‌بندی شده و همراه با مثال و توضیح آورده شده‌اند.

عبارت‌های فعلی

Verb Phrases

عبارت‌های فعلی در زبان انگلیسی ساختارهای زیر را دارند:
1. فعل اصلی که به صورت یک واژه می‌آیند. فعل می‌تواند حال ساده باشد یا گذشته ساده. دقت کنید که فعلی که تنها یک واژه است زمان ساده (simple aspect) را نشان می‌دهد.

 • are
 • like
 • saw
 • laughed

2. فعل کمکی be همراه با مصدر ing-دار افعال (gerund). این نوع ساختار افعال زمان استمراری (continuous aspect) را نشان می‌دهد.

 • is laughing
 • were watching

3. فعل کمکی have و شکل سوم افعال. این نوع ساختار افعال، مفهوم زمان کامل (perfect aspect) را دارند. فعل کمکی have/has برای زمان حال کامل و فعل کمکی had برای گذشته کامل (ماضی بعید) استفاده می‌شود.

 • have enjoyed
 • has worked
 • had finished

4. فعل کمکی have به علاوه been و حالت ing-دار فعل اصلی جمله. فعل با have و been و حالت ing-دار فعل زمان کامل استمراری (perfect continuous aspect) را می‌سازد. فعل کمکی have/has حال کامل استمراری و فعل کمکی had گذشته کامل استمراری را می‌سازد.

 • has been working
 • had been singing
 • have been playing

5. فعل کمکی (modal verb) همراه با فعل اصلی. افعال مدال در انگلیسی عبارتند از:

6. ما می‌توانیم افعال کمکی (modal verbs) را همراه با فعل be و have یا have been به کار ببریم.

 • will be listening
 • might have arrived
 • must have been listening

مطالب مرتبط

بخش قبل
عبارت‌های فعلی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان