جمله‌واره، عبارت و جمله در زبان انگلیسی

جمله‌واره، عبارت و جمله در زبان انگلیسی

Clause, Phrase and Sentence


در این بخش به طور خلاصه تعاریفی از جمله، جمله‌واره و عبارت در زبان انگلیسی ارائه می‌شود و با یک مثال تفاوت بین این سه مفهوم به روشنی توضیح داده شده است.

جمله‌واره، عبارت و جمله

Clause, Phrase and Sentence

در این بخش به طور خلاصه تعاریفی از جمله، جمله‌واره و عبارت در زبان انگلیسی ارائه می‌شود. در ادامه هر کدام از این مباحث در بخش مربوط به خود مفصل بررسی می‌شوند.

جمله‌واره (clause)

واحد اصلی تقسیم‌بندی جملات در دستور زبان انگلیسی جمله‌واره (clause) است. جمله‌واره‌ها از یک فاعل و فعل تشکیل می‌شوند و به دو دسته تقسیم می‌شوند: اگر مفهوم کاملی داشته باشند جمله‌واره مستقل یا اصلی (independent or main clause) و اگر به تنهایی معنای کاملی نداشته باشند جمله‌واره وابسته یا فرعی (dependent or subordinate clause) خوانده می‌شوند. مثال‌های زیر همگی جمله‌واره محسوب می‌شوند و دو تا دو تا یک جمله را تشکیل می‌دهند:

[An unlucky student almost lost a 17th century violin worth almost £200,000]

یک دانش آموز بدشانس تقریبا ویولنی قرن هفدهمی به ارزش 200،000 پوند را از دست داد ...

[when he left it in the waiting room of a London station.]

... وقتی آن را در اتاق انتظاری در ایستگاه لندن جا گذاشت.

[William Brown inherited the violin from his mother]

"ویلیام براون" ویولن را از مادرش به ارث برد ...

[and had just had it valued by a London dealer at £180,000.]

... و به تازگی ارزش آن ویولن در مزایده‌ای در لندن 180،000 پوند مشخص شد.

عبارت (phrase)

عبارت ترکیبی از واژه‌هاست که به تنهایی معنای کاملی نمی‌دهند. از ترکیب عبارت‌ها، جمله‌واره و از ترکیب جمله‌واره‌ها جمله ساخته می‌شود. عبارت‌ها انواع مختلفی دارند، از قبیل عبارت اسمی، عبارت فعلی، عبارت حرف اضافه‌ای و ... اکنون مثال‌های بالا را به عبارت‌هایش تقسیم می‌کنیم:

[An unlucky student] + [almost lost] + [a 17th century violin worth almost £200,000]

یک دانش آموز بدشانس تقریبا ویولنی قرن هفدهمی به ارزش 200،000 پوند را از دست داد ...

[when] + [he] + [left] + [it] + [in the waiting room of a London station.]

... وقتی آن را در اتاق انتظاری در ایستگاه لندن جا گذاشت.

[William Brown] + [inherited] + [the violin] + [from his mother]

"ویلیام براون" ویولن را از مادرش به ارث برد ...

[and] [had just had it valued] + [by a London dealer] + [at £180,000.]

... و به تازگی ارزش ویولن در مزایده ای در لندن 180،000 پوند مشخص شد.

جمله (sentence)

ما از ترکیب دو یا چند جمله‌واره جمله می‌سازیم. جمله‌ها فعل و فاعل دارند و به تنهایی معنای کامل و مستقلی دارند. در زبان انگلیسی جمله‌ها با حرف اول بزرگ نوشته می‌شوند و انتهایشان نیز نقطه (.) گذاشته می‌شود.

An unlucky student almost lost a 17th century violin worth almost £200,000 when he left it in the waiting room of a London station.

یک دانش آموز بدشانس تقریبا ویولنی قرن هفدهمی به ارزش 200،000 پوند را از دست داد، وقتی آن را در اتاق انتظاری در ایستگاه لندن جا گذاشت.

William Brown inherited the violin from his mother and had just had it valued by a London dealer at £180,000.

"ویلیام براون" ویولن را از مادرش به ارث برد و به تازگی ارزش آن ویولن در مزایده‌ای در لندن 180،000 پوند مشخص شد.

مطالب مرتبط

جمله‌واره، عبارت و جمله در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان