نشانگرها در زبان انگلیسی

نشانگرها در زبان انگلیسی

Determiners


نشانگرها در زبان انگلیسی واژه‌هایی هستند که ابتدای اسم می‌آیند و نشان می‌دهند که آن اسم یا عبارت اسمی برای مخاطب تعریف شده‌اند یا نشده. برای آشنایی کلیک کنید.

نشانگرها

Determiners

نشانگرها (determiners) واژه‌هایی هستند که در ابتدای اسم یا عبارت اسمی می‌آیند و نشان می‌دهند که آن اسم یا عبارت اسمی برای مخاطب تعریف شده (مشخص) و یا تعریف نشده (نامشخص) است.
بر همین اساس، نشانگرها به دو دسته تعریف شده (مشخص) و تعریف نشده (نامشخص) تقسیم‌بندی می‌شوند.

نشانگرهای تعریف شده (Specific determiners)

نشانگرهای تعریف شده به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:
1. حرف تعریف The
2. ضمایر ملکی (my, your, his, her, its; our, their, whose)
3. ضمایر اشاره (this, that, these, those)
4. ضمیر پرسشی Which
ما زمانی از نشانگرهای تعریف شده استفاده می‌کنیم که خواننده یا شنونده دقیقا بداند که ما داریم راجع به چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنیم.

Can you pass me the salt please?

می‌شود (آن) نمک را به من بدهی لطفا؟

Look at those lovely flowers.

به آن گل‌های خوشگل نگاه کن.

نشانگرهای تعریف نشده (General determiners)

وقتی می‌خواهیم به طور کلی راجع به افراد یا چیزهایی صحبت کنیم و فرد خاص یا چیز خاصی مدنظر ما نیست، از نشانگرهای تعریف نشده (نامشخص) استفاده می‌کنیم.
این نشانگرها در انگلیسی عبارتند از: a; an; any; another; other; what
لازم به ذکر است که وقتی می‌خواهیم به طور کلی راجع به چیزی یا افرادی صحبت کنیم سه راه داریم: یا می‌توانیم از اسامی غیر قابل شمارش استفاده کنیم یا اینکه یک اسم جمع را بدون نشانگر نامشخص بیاوریم یا اینکه یک اسم مفرد بعد از نشانگر تعریف نشده a و an بیاوریم.

Milk is very good for you. (اسم غیر قابل شمارش)

شیر برای شما مفید است.

Girls normally do better in school than boys. (اسم جمع بدون حرف تعریف)

دخترها معمولا در مدرسه عملکرد بهتری نسبت به پسرها دارند.

A man climbing nearby saw the accident.

مردی که داشت در آن نزدیکی کوهنوردی می‌کرد حادثه را دید.

وقتی می‌خواهیم تمام اعضای گروه یک اسم را در نظر بگیریم و بگوییم همه افراد آن اسم به گونه‌ای خاص هستند از نشانگر تعریف نشده any همراه با یک اسم مفرد یا غیر قابل شمارش استفاده می‌کنیم.

It’s very easy. Any child can do it. (= All children can do it)

خیلی کار آسانی است. هر بچه‌ای می‌تواند این کار را بکند.

وقتی می‌خواهیم از فرد یا چیزی اضافه بر چیز یا فرد ذکر شده نام ببریم از نشانگر تعریف نشده another استفاده می‌کنیم. شکل جمع این واژه other می‌باشد.

Would you like another glass of water?

آیا یک لیوان دیگر آب میل دارید؟

I spoke to John, Helen and a few other friends.

من با "جان"، "هلن" و چند تا از دوستان دیگرم صحبت کردم.

مطالب مرتبط

بخش قبل
نشانگرها در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان