حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی

Indefinite Article


حرف تعریف در زبان انگلیسی به دو دسته معین و نامعین تقسیم‌بندی می‌شود. در این درس به حرف تعریف نامعین یعنی a و an در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

حرف تعریف نامعین

Indefinite Article

حرف تعریف در زبان انگلیسی به دو دسته معین (definite) و نامعین (indefinite) تقسیم‌بندی می‌شود. در این درس به حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی می‌پردازیم. حرف تعریف نامعین برای واژه‌هایی به کار می‌رود که آن واژه‌ها برای گوینده/شنونده نامشخص هستند و ما نمی‌دانیم درباره کدام چیز یا فرد خاص داریم صحبت می‌کنیم.
حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی a و an هستند که a قبل از واژه‌های قابل شمارش مفردی می‌آید که با حروف بی‌صدا (consonant) شروع شوند و an قبل از واژه‌های قابل شمارش مفردی می‌آید که با حروف صدادار (vowel) شروع می‌شوند.

Police are searching for a 14 year-old girl .

پلیس‌ها به دنبال یک دختر 14 ساله هستند.

a blue jacket

یک ژاکت آبی

برای نشان دادن این که یک واژه عضو یک گروه خاصی از افراد یا اشیا است نیز از حرف تعریف نامعین a/an استفاده می‌کنیم.

She is a pupil at London Road School .

او (یک) دانش آموز مدرسه "لاندن رود" است.

نکته

توجه کنید که ما با اسم‌های جمع و اسم‌های غیر قابل شمارش از حرف تعریف نامعین استفاده نمی‌کنیم. در واقع اسامی جمع و غیر قابل شمارش در انگلیسی هیچ حرف تعریفی نمی‌پذیرند.

She was wearing blue shoes . (= plural noun)

او کفش‌های آبی پوشیده بود.

She has short blonde hair . (= uncount noun)

او موهای بلوند کوتاهی دارد.

برای بیان شغل از حرف تعریف نامعین a/an استفاده می‌کنیم. ما در زبان فارسی برای شغل از "یک" استفاده نمی‌کنیم.

My brother is a doctor .

برادر من (یک) دکتر است.

George is a student .

"جرج" (یک) دانش‌آموز است.

گاهی اوقات برای اینکه به طور کلی درباره گروهی خاص صحبت کنیم (مثلا انسان، بشر و ...) از حرف تعریف نامعین a/an استفاده می‌کنیم. در این حالت در فارسی، حرف تعریف را ترجمه نمی‌کنیم.

A man needs friends . (= All men need friends)

انسان به دوست احتیاج دارد. [همه انسان‌ها به دوست احتیاج دارند.]

A dog likes to eat meat . (= All dogs like to eat meat)

سگ گوشت خوردن را دوست دارد. [همه سگ‌ها گوشت خوردن را دوست دارند.]

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان