زمان آینده با going to در زبان انگلیسی

زمان آینده با going to در زبان انگلیسی

Future with Going to


از زمان آینده با going to برای نشان دادن یک نتیجه‌گیری منطقی یا یک برنامه از پیش تعیین شده برای آینده استفاده می‌شود. در این درس با این زمان آشنا خواهیم شد.

آینده با going to

Future with Going to

از زمان آینده با going to یا Future with Going to در زبان انگلیسی برای نشان دادن یک نتیجه‌گیری منطقی یا یک برنامه از پیش تعیین شده برای آینده استفاده می‌شود. در این درس با این زمان آشنا خواهیم شد. ابتدا به ساختار زمان آینده با going to آشنا می‌شویم.

ساختار زمان آینده با going to

برای ساخت این زمان از زمان حال فعل be یعنی am, is, are و going to به علاوه شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم.

سوالی کردن

برای سوالی کردن جملات با going to باید جای فعل be را با فاعل عوض کنیم.

منفی کردن

منفی کردن این زمان با قرار دادن not بعد از فعل be و قبل از going to درست می‌شود.

جمله پرسشی جمله مثبت جمله منفی شخص
Am I going to speak? I am going to speak. I am not going to speak. I
Are you going to speak? You are going to speak. You are not going to speak. you/we/they
Is he going to speak? He is going to speak. He is not going to speak. he/she/it

شکل کوتاه و بلند

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل be تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثال شکل کوتاه شکل بلند
I’m (not) going to (نادرست: I amn’t going to) m (not) going to’… am (not) going to
you’re going to re going to’… are going to
we’re not/we aren’t going to re not/… aren’t going to’… are not going to
he’s going to s going to’… is going to
she’s not/she isn’t going to s not/… isn’t going to’… is not going to

کاربردهای زمان آینده با going to

1. برای بیان برنامه یا نقشه از قبل کشیده شده برای زمان آینده از زمان آینده با going to استفاده می‌کنیم. برای ترجمه این زمان در فارسی از "قرار است" استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Mrs. Lucky is going to meet a friend in town.

خانم "لاکی" قرار است دوستی را در شهر ملاقات کند.

2. برای بیان نتیجه‌گیری منطقی درباره آینده از going to استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The sky is blueit is not going to rain. So Mrs. Lucky is going to leave her umbrella at home.

آسمان آبی است - قرار نیست باران ببارد. بنابراین خانم "لاکی" قرار است چترش را در خانه بگذارد.

نکته

اغلب در متون رسمی یا اخبار going را از جمله حذف می‌کنند. این جمله‌ها حالت رسمی خواهند داشت و برای برنامه ریزی‌های رسمی در آینده استفاده می‌شوند.

French prime minister is to visit Tehran.

نخست وزیر فرانسه از تهران بازدید خواهد کرد.

بخش قبل
زمان آینده با going to در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان