زمان گذشته با going to در زبان انگلیسی

زمان گذشته با going to در زبان انگلیسی

Past with Going to


تصور کنید داریم ماجرایی از گذشته را تعریف می‌کنیم یا از نقشه‌هایی که به وقوع نپیوستند صحبت می‌کنیم. در این موارد‌ از "گذشته با going to" استفاده می‌کنیم.

گذشته با Going to

گذشته با going to چیست؟

در زبان انگلیسی‌، be + going to بیشتر برای صحبت کردن درباره آینده استفاده می‌شود. اما می‌توان با این فرمول درباره گذشته نیز صحبت کنیم. به زبان دیگر‌، 'be going to' راهی برای اشاره به کارهایی که در گذشته قصد انجامشان را داشته‌اید‌، است.

ساختار

الگوی ساختار جمله 'be going to' برای زمان گذشته به شرح زیر است:

  • subject + was/were + going to + infinitive verb

نکته!

معمولاً از 'be going to' برای اشاره به نقشه‌ها و پیش‌گوییهایی که هیچ‌گاه به وقوع نپیوستند‌ استفاده می‌شود.

به یاد داشته باشید: وقتی درورد اتفاقی نافرجام صحبت می‌کنید، حتما به دلیل آن هم اشاره کنید. برای مثال:

I was going to study for an hour, but I fell asleep.

می‌خواستم درس بخوانم اما خوابم برد.

I was going to the bank that suddenly I heard her crying.

به بانک می‌رفتم که صدای گریه‌اش را شنیدم.

موارد استفاده be going to

انتظارت و پیش‌گویی‌ها

'be going to' با زمان گذشته‌، وقتی استفاده می‌شود که درمورد حوادث و پیش بینی‌هایی که در گذشته انتظار رخ دادنشان را داشته‌ایم صحبت کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He was going to study.

می‌خواست درس بخواند.

گوینده جمله از برنامه‌ای که برای درس خواندن داشته اما هیچ‌گاه عملی نشده است می‌گوید.

We were going to leave.

می‌خواستیم برویم.

گوینده جمله قصد رفتن داشته اما هیچ‌گاه آن محل را ترک نکرده است.

برنامه‌ها

'Be going to' در زمان گذشته می‌تواند در مورد آن چه در گذشته برای آن برنامه ریزی کرده بودیم اما به وقوع نرسیده بود‌ صحبت کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She was going to give her speech, but the earthquake happened.

او قرار بود سخنرانی کند‌، اما زلزله رخ داد.

I was going to Rome last summer.

تابستان قبل می‌خواستم به رم بروم.

حالت مجهول

برای استفاده از 'be going to' به صورت مجهول یک الگوی ساده وجود دارد. به الگوی زیر دقت کنید.

  • جمله خبری مجهول: object + was/were + going to + be + past participle
  • جمله سوالی مجهول: Was/Were + object + going to + be + past participle

مثال‌های زیر، نمونه‌هایی از جملات معلوم و مجهول با کمک 'be going to' هستند:

Mom was going to make a birthday cake for Brian. → معلوم

مادر می‌خواست برای برایان کیک تولد بپزد.

A birthday cake was going to be made for Brian (by Mom). → مجهول خبری

کیک تولدی قرار بود (توسط مادر) برای بایان پخته شود.

Was a birthday cake going to be made for Brian (by Mom)? → مجهول سوالی

آیا قرار بود (توسط مادر) برای برایان کیک تولدی پخته شود؟

در یک نگاه

'Be going to' برای حوادثی که قرار بوده است اتفاق بیفتند استفاده می‌شود. هرچند‌ نمی‌توانیم قاطعانه بگوییم اتفاق نیفتاده‌اند مگر به ما اطلاعات بیشتری داده شود.

  1. انتظارت و پیش‌گویی‌ها
  2. برنامه‌ها
بخش قبل
زمان گذشته با going to در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان