فعل be در زبان انگلیسی

فعل be در زبان انگلیسی

The Verb Be


در این درس به بررسی فعل be که پرکاربردترین و کلیدی‌ترین افعال زبان انگلیسی است، می‌پردازیم. این فعل از معدود فعل‌هایی است که صرف می‌شود و اشکال مختلفی دارد.

فعل be

The Verb Be

فعل be پرکاربردترین فعل زبان انگلیسی است. این فعل از معدود فعل‌هایی است که صرف می‌شود. فعل be به معنای "بودن" است و فعلی اسنادی محسوب می‌شود، یعنی بعدش باید یک اسم بیاید ولی آن اسم، مفعول نیست و مسند نام دارد، مثلا "من معلم هستم" (در این جمله "معلم" مسند است نه مفعول). ابتدا با ساختارها و صرف این فعل آشنا می‌شویم. در جدول زیر تمام ساختارهای این فعل آمده است:

جملات سوالی جملات مثبت حال ساده جملات منفی حال ساده شخص
Am I? I am I am not/I'm not اول شخص مفرد
Are you? You are You are not/you're not دوم شخص مفرد
Is he/she/it? He/she/it is He/she/it is not/isn't سوم شخص مفرد
Are we? We are We are not/we aren't اول شخص جمع
Are you? You are You are not/you're not دوم شخص جمع
Are they? They are They are not/they're not سوم شخص جمع
جملات منفی گذشته ساده جملات مثبت گذشته ساده شخص
I was not/I wasn't I was اول شخص مفرد
You were not/you weren't You were دوم شخص مفرد
He/she/it was not/wasn't He/she/it was سوم شخص مفرد
We were not/we weren't We were اول شخص جمع
You were not/you weren't You were دوم شخص جمع
They were not/they weren't They were سوم شخص جمع
been شکل سوم فعل be
has/have been حال کامل
had been گذشته کامل

فعل be در الگوهای زیر در جمله به کار می‌رود:
1. همراه با یک اسم. مسند فعل اسنادی be می‌تواند یک اسم باشد، مثلا:

My mother is a teacher.

مادر من معلم است.

Bill Clinton was the president of the US.

"بیل کلینتون" رئیس جمهور آمریکا بود.

2. همراه با یک صفت. مسند فعل اسنادی be می‌تواند یک صفت باشد، مثلا:

This soup is tasty.

این سوپ خوشمزه است.

The children were good.

بچه‌ها خوب بودند.

3. همراه با مصدر ing برای ساختن زمان استمراری. وقتی بعد از فعل be مصدر ing بیاید زمان گذشته استمراری ساخته می‌شود، مثلا:

We were walking down the street.

ما داشتیم در امتداد خیابان قدم می‌زدیم.

Everything was wet. It had been raining for hours.

همه چیز خیس بود. ساعت‌ها باران باریده بود.

4. همراه با شکل سوم فعل (past participle). وقتی بعد از فعل be شکل سوم فعل بیاید فعل مجهول ساخته می‌شود، مثلا:

The house was built in 1890.

خانه در سال 1890 ساخته شد.

The street is called Montagu Street.

این خیابان نامش خیابان "مونتاگو" است.

5. همراه با حرف اضافه برای ساختن عبارت اضافه‌ای. مسند فعل اسنادی be می‌تواند یک متمم یا عبارت حرف اضافه‌ای باشد، مثلا:

John and his wife are from Manchester.

"جان" و همسرش اهل منچستر هستند.

The flowers are on the table.

گل‌ها روی میز است.

مطالب مرتبط

بخش قبل
فعل be در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان