حالت جمع اسامی در زبان آلمانی

حالت جمع اسامی در زبان آلمانی

Plural


در زبان آلمانی اسامی مفرد از جمع قابل تمایز هستند؛ این تفاوت سبب تغییر در اسامی، صفت‌ها، افعال، حروف تعریف و ضمایر می‌شود.

حالت جمع اسامی

Die plural Namen

در زبان آلمانی مانند بیشتر زبان‌های هندی-اروپایی برای ساختن حالت جمع اسامی به آنها پسوند جمع اضافه می‌شود. البته در آلمانی ساختار حالت جمع به علت زیاد بودن استثناها و متعدد بودن پسوندها تا حدی پیچیده‌تر است. در این درس با ساختارهای استانداردساختن حالت جمع در اسامی آشنا خواهیم شد.

پسوندهای جمع در زبان آلمانی

در زبان آلمانی برای ساختن حالت جمع بخش بسیار بزرگی از واژگان از یکی از پسوندهای زیر استفاده می‌شود:

  1. e-
  2. en-
  3. n-
  4. r-
  5. er-
  6. s

اسامی با پسوند جمع n/en

در زبان آلمانی اسامی دارای خصوصیات زیر، یکی از پسوندهای n یا en را در حالت جمع می‌گیرند (البته اسثناهایی هم وجود دارند):
1. اسامی مذکری که حروف آخر آنها یکی از حالت های e, ent, and, ant, ist, or باشد. به مثال زیر توجه کنید:

2. اسامی مونثی که حروف آخر آنها یکی از حالت های e, in, ion, ik, heit, keit, schaft, tät, ung باشد. به مثال زیر توجه کنید:

die Nation die Nationen

نکته

برای اسامی بالا، در صورتی که اسم به in ختم شود، حرف "n" دوبار تکرار خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

die Lehrerin die Lehrerinnen

3. در اسامی خارجی (اسامی که از زبان های دیگر وارد آلمانی شده اند) و به ma, um, us ختم می شوند، معمولا دوحرف آخر اسم حذف شده و به جای آن en اضافه می شود. به مثال زیر توجه کنید:

اسامی با پسوند جمع e

در زبان آلمانی اسامی دارای خصوصیات زیر، پسوند e را در حالت جمع می گیرند (البته اسثناهایی هم وجود دارند):
1. اسامی مذکری که به حروف آخر آنها یکی از حالت های eur, ich, ier, ig, ling, ör باشد. به مثال زیر توجه کنید:

der Friseur die Friseure

2. بسیاری از اسامی تک-سیلابی مونث (در حالت جمع معمولا حرف صدادار به اوملات تبدیل می‌شود). به مثل زیر توجه کنید:

اسامی با پسوند جمع r/er

در زبان آلمانی اسامی دارای خصوصیات زیر، پسوند r یا er را در حالت جمع می‌گیرند (البته اسثناهایی هم وجود دارند):
- بسیاری از اسامی خنثی و تک سیلابی (در حالت جمع معمولا حرف صدادار به اوملات تبدیل می‌شود). به مثال زیر توجه کنید:

توجه!

اسامی مونث هرگز نشانه جمع r یا er را نمی‌گیرند.

اسامی با پسوند جمع s

در زبان آلمانی اسامی دارای خصوصیات زیر، پسوند s را در حالت جمع می‌گیرند (البته اسثناهایی هم وجود دارند):
1. اسامی مذکر، مونث و خنثی که به یکی از حروف صدادار a, i, o, u, y ختم می‌شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

der Opa die Opas

die Mutti die Muttis

2. اسامی خانواده‌ها (نام خانوادگی). به مثال زیر توجه کنید:

die Lehmanns

خانواده "Lehmann"

اسامی بدون نشانه جمع

در زبان آلمانی اسامی دارای خصوصیات زیر، در حالت جمع هیچ نشانه یا پسوندی نمی‌گیرند:
1. اسامی مذکری که حروف آخر آنها یکی از حالات el, en, er است. به مثال زیر توجه کنید:

2. اسامی خنثی که به حروف آخر آنها یکی از حالات chen, lein است. به مثال زیر توجه کنید:

اسامی همیشه جمع یا بدون حالت جمع

بیشتر اسامی در زبان آلمانی دارای هر دو حالت مفرد و جمع هستند. با این حال دسته‌ای محدود از اسامی هم هستند که حالت جمع ندارند. بیشتر این اسامی، اسامی غیر قابل شمارش هستند.
دسته‌ای محدود از اسامی هم همیشه به صورت جمع در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند و حالت مفرد آنها بدون کاربرد است یا معنای متفاوتی با حالت جمع دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

die Eltern

والدین

die Leute

مردم

بخش قبل
حالت جمع اسامی در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان