اطلاعات مرتبط با کشور آلمان

اطلاعات مرتبط با کشور آلمان

Germany


آلمان کشوری در قاره اروپا با پایتخت برلین است. این کشور یکی از صنعتی‌ترین کشورهای واقع در اتحادیه اروپا است که ایرانی‌های بسیاری را به عنوان مهاجر در خود جای داده است.

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

ایالات
States

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

ایالات
States

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان