اطلاعات مرتبط با کشور سوئیس

سوئیس با نام رسمی کنفدراسیون سوئیس، کشوری است در اروپای غربی که از شمال با آلمان، از شرق با اتریش، از جنوب با ایتالیا و از غرب با فرانسه همسایه است. پایتخت سوئیس شهر برن است.

تاریخ

History

جغرافیا

Geography

مناطق و ایالت‌ها

Regions

مردم شناسی

Demography

نظام آموزشی

Educational System

اقتصاد و سیاست

Economy & Politics

ویزا

Visas