واژه‌آموزی موضوعی زبان ترکی استانبولی

واژه‌آموزی موضوعی زبان ترکی استانبولی

Words on different Subjects


در این بخش واژه ها براساس موضوع های متفاوت دسته بندی شده اند. این موضوعات بسته به کاربرد واژه مشخص می شوند.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان