الفبای زبان ترکی استانبولی

الفبای زبان ترکی استانبولی

Türkçe Alfabesi


در این بخش، الفبای زبان ترکی استانبولی و نحوه‌ی تلفظ حروف الفبا را خواهیم گفت.

معرفی حروف الفبای ترکی استانبولی
Türkçe Alfabesinin tanıtımı

در این درس به معرفی حروف الفبای زبان ترکی استانبولی و نحوه نوشتن هر حرف می‌پردازیم.

نحوه‌ی تلفظ حروف الفبا
Harflerin okunuşu

در این درس به بررسی نحوه تلفظ حروف الفبای زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

معرفی حروف الفبای ترکی استانبولی
Türkçe Alfabesinin tanıtımı

در این درس به معرفی حروف الفبای زبان ترکی استانبولی و نحوه نوشتن هر حرف می‌پردازیم.

نحوه‌ی تلفظ حروف الفبا
Harflerin okunuşu

در این درس به بررسی نحوه تلفظ حروف الفبای زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان