واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان فرانسه زبان فرانسه

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان فرانسه زبان فرانسه

Words on different Subjects


در این بخش به لیستی از واژگان زبان فرانسه که براساس موضوع‌های متفاوت دسته‌بندی شده‌اند، دسترسی خواهید داشت.

در این بخش با واژگان مرتبط با آناتومی انسان، اجزای بدن، اشخاص، القاب، چرخه زندگی و برخی صفات توصیفی مرتبط با این مباحث در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

در این بخش با واژگان و اصطلاحات مرتبط با اعداد، رنگ‌ها، زمان، تقویم، وزن و اندازه و برخی از صفات رایج و قیود در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

در این بخش با واژگان مرتبط با فعالیت‌ها و حالات فکری، احساسات، خلق‌وخو، علایق و بیزاری‌ها در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

در این بخش با فعالیت‌ها و حالات فیزیکی، شیوه‌های صحبت کردن و برقراری ارتباط در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

در این بخش با واژگان مرتبط با حواس پنج‌گانه در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

در این بخش با واژگان مرتبط با خانواده، روابط دوستانه و عاشقانه، بچه‌ها و مراقبت‌های کودکی و برخی از افعال معرف روابط انسانی در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

در این بخش با واژگان مرتبط با پوشاک، کفش، جواهرات، پارچه‌ها و مباحث مرتبط دیگر در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

در این بخش با واژگان مرتبط با سلامتی، بیماری، بهداشت، ایمنی و مباحث مرتبط با آن‌ها در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

در این بخش با اسامی قاره‌ها و کشورهای جهان و واژگان مرتبط با هویت انسانی، سیاسی، اجتماعی و همچنین ادیان، نژادها، ملیت‌ها و زبان‌ها در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان