عبارات کاربردی زبان فرانسه زبان فرانسه

عبارات کاربردی زبان فرانسه زبان فرانسه

Useful expressions


در این بخش میتوانید به مجموعه از عبارات فرانسه پرکاربرد و دسته‌بندی شده براساس موقعیت‌های مختلف، دسترسی داشته باشید.

عبارات عمومی

در این بخش با عبارات عمومی رایج در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

سلامتی

در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با پزشک، آلرژی، داروخانه و اورژانس در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

خرید کردن

در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با پوشاک، خرید کردن و چانه زدن در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

بیرون غذا خوردن

در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با فرآیند بیرون غذا خوردن در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

محل اقامت

در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با یافتن محل اقامت، فرآیند رزرو کردن و برخی مباحث مرتبط دیگر در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

پول

در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با پول، دستگاه خودپرداز و بانک در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

گشت‌وگذار

در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با گشت‌وگذار و وسایل نقلیه در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

ورزش و تفریح

در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با انواع ورزش و تفریحات در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

حوادث

در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با تصادفات و شرایط اضطراری، گمشده‌ها، پلیس و جرایم، خرابی ماشین و تعمیرگاه در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان