مکالمه فرانسه 9 - لباس‌هایم کجاست؟

مکالمه فرانسه 9 - لباس‌هایم کجاست؟

Unité 2 - Leçon 1 - Ecoute 2


Unité 2 - Leçon 1 - Ecoute 2

بخش 2 - درس 1 - مکالمه 2

Un homme : Chérie , tu sais où est ma chemise bleue ?

عزیزم، تو می‌دانی پیراهن آبی من کجاست؟

Une femme : Oui , sur le lit .

بله، روی تخت.

Un homme : Et ma cravate jaune , elle est où ?

و کراوات زردم، کجاست؟

Une femme : Dans le salon , sous ta veste .

در اتاق پذیرایی، زیر کتت.

Un homme : Mais non !

اما نه [اما نیست که]!

Une femme : Mais si , mon chéri !

البته که هست، عزیزم!

Un homme : Ah oui , tu as raison .

آه بله، حق با توست.

Une femme : Comme d’habitude .

مثل همیشه.

Un homme : Et mes chaussures noires , où elles se trouvent ?

و کفش‌های مشکی‌ام، آنها کجا هستند؟

Une femme : Derrière le canapé . C’est tout ?

پشت کاناپه. همین؟

Un homme : Oui , enfin ... non ... La rue des Oliviers , tu sais où c’est ?

بله، بالاخره!...نه... خیابان "الیویه" می‌دانی کجاست؟

Une femme : Ça , je suis désolée , je ne sais pas .

این را متاسفم، نمی‌دانم.

بخش قبل
مکالمه فرانسه 9 - لباس‌هایم کجاست؟
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری فرانسه لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان