مکالمه فرانسه 7 - تفریح

مکالمه فرانسه 7 - تفریح

Unité 1 - Leçon 3 - Ecoute 2


Unité 1 - Leçon 3 - Ecoute 2

بخش 1 - درس 3 - مکالمه 2

Femme 1 : Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin ?

می‌خواهی یکشنبه صبح با ما دوچرخه‌سواری کنی؟

Femme 2 : Oui , c’est une bonne idée . Vous allez où ?

بله، فکر خوبی است. شما کجا می‌روید؟

Femme 1 : Au bord de la mer , c’est facile . Tu peux venir avec ta fille .

کنار دریا، راحت است. تو می‌توانی با دخترت بیایی.

Femme 2 : Pourquoi pas ? Elle adore faire du vélo .

چرا که نه؟ او عاشق دوچرخه‌سواری است.

Femme 1 : Mes enfants aussi , ils aiment beaucoup ça .

بچه‌های من هم همینطور، آنها (دوچرخه‌سواری را) خیلی دوست دارند.

Femme 2 : Et à midi , on fait un pique-nique ?

و ظهر، پیک‌نیک کنیم؟

Femme 1 : Non , on mange à la maison , je vous invite !

نه، ما خانه غذا می‌خوریم، من شما را دعوت می‌کنم!

Femme 2 : Ah merci , c’est gentil !

آه ممنون، لطف دارید!

بخش قبل
مکالمه فرانسه 7 - تفریح
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری فرانسه لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان