مکالمه فرانسه 10 - از کجا بروم؟

مکالمه فرانسه 10 - از کجا بروم؟

Unité 2 - Leçon 2 - Ecoute 1


Unité 2 - Leçon 2 - Ecoute 1

بخش 2 - درس 2 - مکالمه 1

Un homme : Pardon madame , je cherche le cinéma Royal , s'il vous plaît ?

ببخشید خانم، من به دنبال سینما رویال می‌گردم، لطفا (به من بگویید کجاست)؟

Une femme : C'est par là .

از آنجاست.

Une femme : S’il vous plaît monsieur , je cherche l’université , vous pouvez m’indiquer le chemin ?

لطفا آقا، من به دنبال دانشگاه می‌گردم، می‌توانید راهش را به من نشان دهید؟

Un homme : Bien sûr . Elle est derrière vous .

البته. پشت سر شماست.

Un homme : Excusez-moi , pour aller à la piscine , s’il vous plaît ?

ببخشید، برای رفتن به استخر (باید از کجا بروم)، لطفا؟

Une femme : Désolée , je ne sais pas .

متاسفم، نمی‌دانم.

Une femme : Pardon monsieur , vous connaissez le chemin pour aller à la gare ?

ببخشید آقا، راه رفتن به ایستگاه را بلدید؟

Un homme : La gare ? Elle est là , en face de vous .

ایستگاه؟ آنجاست، رو به روی شما.

بخش قبل
مکالمه فرانسه 10 - از کجا بروم؟
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری فرانسه لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان