مکالمه فرانسه 6 - دعوت کردن

مکالمه فرانسه 6 - دعوت کردن

Unité 1 - Leçon 3 - Ecoute 1


Unité 1 - Leçon 3 - Ecoute 1

بخش 1 - درس 3 - مکالمه 1

Un homme : Je vais au théâtre ce soir , vous voulez venir avec moi ?

من امشب به تئاتر می‌روم، شما می‌خواهید با من بیایید؟

Une femme : Avec plaisir .

با کمال میل.

Un homme 1 : Tu peux venir chez moi dimanche ? Je fais une petite fête .

می‌توانی یکشنبه به خانه‌ی من بیایی؟ جشن کوچکی گرفته‌ام.

Un homme 2 : Désolé , je ne suis pas libre .

متاسفم، آزاد نیستم [وقتم آزاد نیست].

Un homme : C’est mon anniversaire , je vous invite au restaurant !

تولدم است، من شما را به رستوران دعوت می‌کنم!

Une femme : Oh merci , c’est gentil .

آه ممنونم، لطف شماست.

Une femme : Tu es libre demain soir ? J'ai deux places pour le concert .

فردا عصر آزاد هستی؟ [وقتت آزاد است؟] من دو جا برای کنسرت دارم.

Un homme : Je regrette , je dois travailler .

متاسفم، من باید کار کنم [سرکار هستم].

Un homme : On va au cinéma ?

به سینما برویم؟

Une femme : Pourquoi pas ? C’est une bonne idée .

چرا که نه؟ فکر خوبی است.

بخش قبل
مکالمه فرانسه 6 - دعوت کردن
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری فرانسه لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان