مکالمه فرانسه 3 - اداب

مکالمه فرانسه 3 - اداب

Unité 1 - Leçon 1 - Ecoute 3


Unité 1 - Leçon 1 - Ecoute 3

بخش 1 - درس 1 - مکالمه 3

Une étrangère : Ah , en France c'est difficile , je ne sais jamais à qui il faut faire la bise .

آه! در فرانسه (همه چیز) سخت است، هیچ‌وقت نمی‌دانم چه کسی را باید ببوسم.

Une française : C'est simple , tu fais la bise à ta famille , à tes amis et aux amis de tes amis .

ساده است، تو خانواده‌ات، دوستانت و دوستان دوستانت را می‌بوسی.

Une étrangère : Oui , mais combien de bises ?

بله، اما چند بوسه؟

Une française : Deux , trois , quatre , ça dépend des villes .

دو، سه، چهار، بستگی به شهرش دارد.

Une étrangère : Et les filles font la bise aux garçons ?

و دخترها پسرها را می‌بوسند؟

Une française : Bien sûr . Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ?

البته. تو می‌دانی اینجا دخترها در چه سنی ازدواج می‌کنند؟

Une étrangère : Ben , je ne sais pas . 23 , 24 ans ?

خب، نمی‌دانم، 23 یا 24 سال؟

Une française : Non , vers 27 ans , et les garçons vers 29 ans .

نه، حدود 27 سال و پسرها حدود 29 سال.

Une étrangère : Et vous avez beaucoup d’enfants ?

و شما تعداد زیادی بچه دارید؟

Une française : Presque deux par famille , pas mal , non ? Plus que nos voisins européens .

هر خانواده تقریبا دوتا، بد نیست، نه؟ بیشتر از همسایه‌های اروپایی‌مان.

Une étrangère : Oui , et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats .

بله، همچنین شما تعداد زیادی سگ و گربه دارید.

Une française : Ça , c’est vrai !

درست است!

بخش قبل
مکالمه فرانسه 3 - اداب
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری فرانسه لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان