عبارات مرتبط با آب‌وهوا در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با آب‌وهوا در زبان انگلیسی

Weather


در این بخش با عبارات مرتبط با انواع هوا، بارندگی‌ها، باد، طوفان، آفتاب و ... در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

انواع هوا

Types of weather
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

انواع بارندگی‌ها

Types of precipitation
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

باد، طوفان، آفتاب و غیره

Winds, storms, sunshine, etc
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان