عبارات مرتبط با تلفن در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با تلفن در زبان انگلیسی

Telephone


در این بخش با عبارات رایج در مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

کلیات

Generalities
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

جملات رایج در مکالمات تلفنی

Telephoning
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان