ساختار تلفظ در زبان انگلیسی

ساختار تلفظ در زبان انگلیسی

Notes on Pronunciation


در این درس در رابطه با قوانین کلی مرتبط با نحوه تلفظ در زبان انگلیسی و برخی از استثناهای رایج در نحوه تلفظ کلمات صحبت می‌شود.

ساختار تلفظ در زبان انگلیسی

Notes on Pronunciation

زبان انگلیسی به دلیل داشتن الفبایی متفاوت، کاملا با زبان فارسی فرق می کند. به صورت کلی در زبان انگلیسی برخلاف زبان فارسی هر حرف نشان دهنده یک صدا نیست. برای یاد گرفتن ساختار تلفظ زبان انگلیسی ابتدا باید با نکاتی درباره ساختار و تلفظ واژه ها آشنا شویم.

حروف بی صدا در کنار هم

در زبان فارسی اغلب یک حرف بی صدا همراه با یک حرف صدادار می آید به استثنای انتهای برخی واژه ها مانند "اسْتْ، نهنْگْ". در زبان انگلیسی الزاما این طور نیست، یعنی یک حرف بی صدا ممکن است در جمله در جایگاهی قرار گرفته باشد که در کنارش حرف صداداری وجود نداشته باشد. مثلا در واژه student دو حرف s و t در کنار هم قرار گرفته اند و هیچ حرف صداداری ندارند اما چون فارسی زبان ها این قانون را ندارند موقع تلفظ این نوع واژه ها به اشتباه در ابتدای واژه یک /e/ یا کسره می گذارند یعنی می گویند estudent. حروف بی صدا ممکن است در وسط واژه هم باشند، مثلا construct که ترکیب st کنار هیچ حرف صداداری نیستند و ما در فارسی برای راحت تلفظ کردن به اشتباه consteract تلفظ می کنیم. برای اینکه تلفظ انگلیسی قابل قبولی داشته باشید باید به این نکته توجه کنید و سعی کنید این حروف را درست تلفظ کنید. به نمونه های دیگری از این نوع واژه ها توجه کنید:

Strict /strɪkt/

Tree /triː/

تلفظ های بی قاعده

املای واژه های انگلیسی اغلب با نحوه تلفظ آن واژه ها متفاوت هستند و این موضوع اغلب برای زبان آموزان مشکل ایجاد می کند. برخی حروف در واژه ها نوشته می شود اما خوانده نمی شود، مثلا حروف k و p در ابتدای واژه ها، gh در وسط واژه ها و e در آخر واژه ها. به مثال های زیر توجه کنید:

Knife /naɪf/

Psychology /saɪˈkɑːlədʒi/

Straight /streɪt/

Pale /peɪl/

وجود صداهای نرم و سخت

یک استثنای دیگر هم وجود صداهای نرم و سخت است، یعنی برای مثال حرف "c" هم صدای نرم /s/ و هم صدای سخت /k/ می دهد. البته برای این املاهای بی قاعده قوانینی گذاشته اند تا یاد گیری آن ها را آسان تر کنند.
اگر مصوت بعد از c ، یکی از مصوت‌های A، O یا U باشد، سخت خواهد بود (یعنی صدای /k/ می دهد)، مثلا:

Cat /kæt/

اگر مصوت بعد از c، یکی از مصوت‌های E، I یا Y باشد، نرم خواهد بود (یعنی صدای /s/ می دهد)، مثلا:

Cigar /sɪˈɡɑːr/

اما این قوانین کلی هستند و همیشه استثناهایی هم دارند. اگر تا حدودی با قوانین نوشتاری انگلیسی آشنا باشیم می توانیم تلفظ صحیح واژه ها را حدس بزنیم.

ساختار تلفظ در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان