ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

Possessives pronouns


ضمایر ملکی در زبان انگلیسی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. برای مطالعه درباره این ضمایر و تفاوت آنها با صفات ملکی این درس را با دقت مطالعه کنید.

ضمایر ملکی

Possessives: pronouns

ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در این است که صفت، همیشه قبل از اسم می‌آید ولی ضمیر ملکی به تنهایی جانشین اسم می‌شود و دیگر لازم نیست بعد از آن یک اسم بیاید.
در فارسی این ضمایر معادل ندارند و به صورت (مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال آنها) ترجمه می‌شوند.
در جدول زیر با این ضمایر آشنا می‌شویم:

ضمیر ملکی ضمیر مفعولی صفت ملکی ضمیر فاعلی
mine me my I
yours you your You
his him his He
hers her her She
its it its It
ours us our We
theirs them their They

ما می‌توانیم به جای استفاده از یک عبارت اسمی مانند (Mary's car) به تنهایی فقط از ضمیر ملکی (hers) استفاده کنیم.

A : Is that John’s car ?

آیا این ماشین "جان" است؟

B : No , it’s mine .

نه، مال من است.

Whose coat is this ? Is it [your coat] ? >> Is it yours ?

این پالتوی کیست؟ آیا مال شماست؟

در این مثال، به جای عبارت your coat که شامل صفت و اسم است از ضمیر your استفاده شده است.

ما می‌توانیم بعد از حرف اضافه of از ضمیر ملکی استفاده کنیم. یعنی می‌توانیم یک جمله با یک مفهوم را با دو ساختار مختلف بگوییم:

Susan is one of my friends .

سوزان یکی از دوستان من است.

یا

Susan is a friend of mine .

سوزان یکی از دوستان من است.

توجه

اما دقت داشته باشید که نمی‌توانیم این جمله را به صورت (اشتباه: Susan is a friend of me) بنویسیم.

I am one of Susan's friends .

من یکی از دوستان سوزان هستم.

یا

I am a friend of Susan's .

من یکی از دوستان سوزان هستم.

توجه

اما دقت داشته باشید که نمی‌توانیم این جمله را به صورت (اشتباه: I am a friend of Susan) بنویسیم.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان