ساختار ملکی اسامی در زبان انگلیسی

ساختار ملکی اسامی در زبان انگلیسی

Possessives nouns


در این درس با ساختار ملکی اسامی در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. در زبان فارسی به این ترکیب‌ها ترکیب اضافی یا مضاف و مضاف الیه می‌گویند.

ساختار ملکی: اسامی

Possessives: nouns

ساختار ملکی وقتی به کار می‌رود که بخواهیم نشان دهیم چیزی یا کسی متعلق به شخصی است. در زبان فارسی به این ترکیب‌ها ترکیب اضافی یا مضاف و مضاف الیه می‌گویند. در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت اسامی "مفرد" از ساختار (s') استفاده می‌کنیم که از حرف "S" به علاوه علامت (') که به آن apostrophe گفته می‌شود، ساخته می‌شود. به اسامی که با این ساختار در انگلیسی به هم متصل می‌شوند اسامی ملکی یا Possessive Nouns هم گفته می‌شود.
در فارسی مالکیت اسامی را با حرف کسره ( ِ) یا (ی) نشان می‌دهیم.

Michael drove his friend’s car.

"مایکل" ماشین دوستش را می‌راند.

برای نشان دادن مالکیت اسامی "جمع" که حرف آخرشان s باشد، از ساختار ('s) استفاده می‌کنیم که از حرف "s" به علاوه علامت (') که آن را apostrophe می‌نامند، ساخته می‌شود.
اما سایر اسامی جمعی که آخرشان s نباشد از (s') استفاده می‌کنیم.

This is my parents’ house.

اینجا خانه پدر و مادر من است.

Those are ladies’ shoes.

اینها کفش‌های زنانه هستند.

These are men’s shoes.

اینها کفش‌های مردانه هستند.

Children’s clothes are very expensive.

لباس‌های بچه‌ها بسیار گران قیمت است.

نکته

ما می‌توانیم به جای استفاده از یک عبارت اسمی مانند (Mary's car) به تنهایی فقط از ساختار ملکی (Mary's) استفاده کنیم.

A : Is that John’s car?

آیا این ماشین "جان" است؟

B : No, it’s Mary’s.

نه، مال "ماری" است.

A : Whose coat is this?

این پالتوی کیست؟

B : It’s my wife’s.

مال خانمم است.

بخش قبل
ساختار ملکی اسامی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان