ساختارهای سوالی و منفی در زبان انگلیسی

ساختارهای سوالی و منفی در زبان انگلیسی

Questions and Negatives


در این درس می‌خواهیم با دو نوع ساختار سوالی (سوال بله/خیر و ساخت سوال با واژه‌های wh-دار) و منفی کردن در زبان انگلیسی آشنا شویم. برای مطالعه کلیک کنید.

ساختارهای سوالی و منفی

Questions and Negatives

در این درس می‌خواهیم با ساختار سوالی و منفی کردن در زبان انگلیسی آشنا شویم. دو نوع جمله سوالی در زبان انگلیسی داریم:
1. سوالات بله/خیر
2. سوالات با واژه‌های پرسشی wh

ساختار جملات منفی هم در زبان انگلیسی معمولا با اضافه کردن not بعد از افعال ساخته می‌شود.

سوال‌های بله/خیر

جملات بدون توجه به زمان افعال به سه روش سوالی می‌شوند:
1. اگر جمله فعل کمکی داشت، فعل کمکی ابتدای جمله قرار می‌گیرد (جای فعل کمکی و فاعل عوض می‌شود.)
2. اگر جمله فعل کمکی نداشت، باید از شکل مناسب فعل do استفاده کنیم. توجه کنید وقتی فعل کمکی do در جمله بیاید فعل اصلی به شکل ساده (مصدر بدون to) می‌آید.
3. اگر جمله فعل کمکی نداشت اما فعل اصلی be بود، دیگر نیازی به اضافه کردن فعل کمکی نیست، فقط فعل be را ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

جمله سوالی جمله خبری
Had they worked hard? They had worked hard.
Does she play football? She plays football.
Is she happy? She is happy.

سوالی کردن با کلمه‌های wh

کلمه‌های wh در زبان انگلیسی عبارتند از what, when, where, who, which, why و how. برای درست کردن جملات سوالی با این واژه‌ها ابتدا باید جمله را سوالی کنیم (یعنی جای فعل و فاعل را عوض کنیم) بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال بپرسیم حذف می‌کنیم و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.
(برای اطلاعات بیشتر به بخش جمله‌واره‌های wh مراجعه کنید.)

What are you doing?

چه کار می‌کنی؟

Who ate all the pies?

چه کسی همه پای‌ها را خورد؟

منفی کردن

در انگلیسی با اضافه کردن واژه not بعد از فعل، جمله منفی می‌شود. اگر فعل ما دو قسمتی بود (همراه با فعل کمکی آمده بود) not بعد از فعل کمکی می‌آید. در انگلیسی محاوره‌ای not را به صورت n't خلاصه می‌کنیم.

جمله منفی نوشتاری جمله منفی محاوره‌ای
They are not working hard. They aren’t working hard.
They will not be working hard. They won’t be working hard.
They had not worked hard. They hadn’t been working hard.
They have not been working hard They haven't been working hard

مطالب مرتبط

بخش قبل
ساختارهای سوالی و منفی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان