افعال ربطی در زبان انگلیسی

افعال ربطی در زبان انگلیسی

Link Verbs


در این درس به افعال ربطی در زبان انگلیسی افعالی می‌پردازیم که نه گذرا هستند و نه ناگذر، یعنی نه به مفعول نیاز دارند و نه بدون صفت یا اسمی معنای کاملی می‌دهند.

افعال ربطی

Link Verbs

افعال ربطی افعالی هستند که نه گذرا هستند و نه ناگذر، یعنی نه به مفعول نیاز دارند و نه بدون صفت یا اسمی معنای کاملی می‌دهند. این فعل‌ها وضعیت (state) یا عمل (action) خاصی را نشان نمی‌دهند و فعل‌های خنثی به حساب می‌آیند. این فعل‌ها اسم (فاعل) جمله را به صفت یا مسند (noun complement) متصل می‌کنند. در جدول زیر با ساختار چند نمونه از این افعال نگاه کنید:

ساختار جمله
فاعل + فعل + مسند She was a good friend.
فاعل + فعل + صفت She was very happy.
اسم + فعل + مسند He became headmaster.
اسم + فعل + صفت He became angry.

پرکاربردترین افعال ربطی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • be
 • become
 • appear
 • feel
 • look
 • remain
 • seem
 • sound

She seemed an intelligent woman.

او زن باهوشی به نظر می‌آمد.

She seemed intelligent.

او باهوش به نظر می‌آمد.

He looked hungry.

او گرسنه به نظر می‌رسید.

He looked a good player.

او به نظر بازیکن خوبی می‌آمد.

نکته

بعد از فعل‌های appear و seem می‌توانیم از ساختار to be استفاده کنیم:

She appeared to be an intelligent woman.

او به نظر زن باهوشی می‌آمد.

He seemed to be angry.

او عصبانی به نظر می‌رسید.

برخی از افعال ربطی فقط به همراه صفت می‌آیند. برخی از این فعل‌ها عبارتند از:

 • get
 • go
 • grow
 • taste
 • smell

He got hungry in the evening.

او شب گرسنه شد.

She grew stronger every day.

او هر روز قوی‌تر می‌شد.

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعال ربطی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان