فعل وجهی may در زبان انگلیسی

فعل وجهی may در زبان انگلیسی

may, might


این درس درباره کاربردها و قواعد دستوری افعال وجهی may و might در زبان انگلیسی است. موارد استفاده این افعال وجهی که نسبتا پرکاربرد هستند با مثال آورده شده است.

فعل وجهی may و might

may, might

فعل‌های وجهی همراه با افعال اصلی می‌آیند و برای بیان توانایی‌ها، الزامات، احتمالات، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌ها، پیش‌بینی‌‌ها، حدس‌ها و ... استفاده می‌شوند. فعل‌های وجهی از نظر شخص صرف نمی‌شوند و همیشه به یک صورت به کار می‌روند. این فعل‌ها بر خلاف فعل‌های اصلی برای سوالی شدن و منفی شدن نیازی به do و does ندارند. فعل‌های وجهی عبارتند از: can, could, may, might, must, shall, should, will, would. در این بخش با افعال وجهی may و might آشنا می‌شویم.

سوالی کردن و منفی کردن

سوالی کردن جملات با may بسیار ساده است. تنها کافی است جای فاعل و فعل را با هم عوض کنیم:

May I …?Might I …?

حالت منفی این فعل وجهی may not و might not است.

کاربردهای may

1. وقتی راجع به چیزی مطمئن نیستیم:

Jack may be coming to see us tomorrow.

"جک" ممکن است فردا برای دیدن ما بیاید.

There may not be very many people there.

ممکن است افراد زیادی آنجا نباشند.

2. وقتی می‌خواهیم مودبانه از کسی درخواست کنیم:

May I borrow the car tomorrow?

می‌شود فردا ماشین را قرض بگیرم؟

May we come a bit later?

می‌شود [ممکن است] ما کمی دیرتر بیاییم؟

نکته

وقتی در پاسخ درخواستی از may not استفاده می‌کنیم، می‌خواهیم روی پاسخ منفی که می‌دهیم تاکید داشته باشیم (در اینجا may not معنای "اجازه نداشتن" می‌دهد):

You may not!

نخیر اجازه نداری! [امکان ندارد!]

You may not borrow the car until you can be more careful with it.

تو نمی‌توانی ماشین را قرض بگیری تا وقتی که بیشتر مراقب باشی.

کاربردهای might

might در کاربردها بسیار به may شباهت دارد، تنها با این تفاوت که might در موقعیت‌های رسمی‌تر استفاده می‌شود. اکنون به کاربردهای might توجه کنید:
1. وقتی راجع به چیزی مطمئن نیستیم:

I might see you tomorrow.

ممکن است فردا تو را ببینم.

It looks nice, but it might be very expensive.

قشنگ به نظر می‌رسد اما ممکن است خیلی گران باشد.

2. برای مودبانه درخواست کردن در زمان گذشته:

He asked if he might borrow the car.

او از من پرسید می‌تواند [اجازه دارد] ماشین را قرض بگیرد یا نه.

They wanted to know if they might come later.

آنها می‌خواستند بدانند ممکن است دیر بیایند یا نه.

3. برای درخواست‌های بسیار مودبانه در موقعیت‌های بسیار رسمی:

Might I ask you a question?

ممکن است از شما سوالی بپرسم؟

برای نشان دادن اینکه چیزی احتمالا اتفاق افتاده یا در زمانی در گذشته به وقوع پیوسته است از may have و might have استفاده می‌کنیم:

It’s ten o’clock. They might have arrived now. [= Perhaps they have arrived]

ساعت ده است. آنها احتمالا تا الان رسیده‌اند.

They may have arrived hours ago. [= Perhaps they arrived hours ago.]

آنها احتمالا ساعت‌ها پیش رسیده‌اند.

بخش قبل
فعل وجهی may در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان