فعل وجهی can, could در زبان انگلیسی

فعل وجهی can, could در زبان انگلیسی

can, could and could have


در این درس به معرفی افعال وجهی پرکاربرد can و could در زبان انگلیسی می‌پردازیم و با مثال با انواع موارد استفاده و قواعد دستوری آنها آشنا می‌شویم.

فعل وجهی can, could

can, could and could have

فعل‌های وجهی همراه با افعال اصلی می‌آیند و برای بیان توانایی‌ها، الزامات، احتمالات، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌ها، پیش‌بینی‌‌ها، حدس‌ها و ... استفاده می‌شوند. فعل‌های وجهی از نظر شخص صرف نمی‌شوند و همیشه به یک صورت به کار می‌روند. این فعل‌های وجهی بر خلاف فعل‌های اصلی برای سوالی شدن و منفی شدن نیازی به do و does ندارند. فعل‌های وجهی عبارتند از: can, could, may, might, must, shall, should, will, would. در این بخش به کاربردها و ساختار دو فعل وجهی can و could می‌پردازیم.

سوالی کردن و منفی کردن

سوالی کردن جملات با can بسیار ساده است. تنها کافی است جای فاعل و فعل را با هم عوض کنیم:

Can I …? Can you …? Could I … Could you …?

شکل منفی فعل can در انگلیسی محاوره‌ای can't و در حالت رسمی و نوشتاری cannot است. در حالت محاوره‌ای زمانی از cannot استفاده می‌کنیم که بخواهیم تاکیدی بر جمله داشته باشیم.
شکل منفی فعل could در انگلیسی محاوره‌ای couldn't و در حالت رسمی و نوشتاری could not است. در حالت محاوره‌ای زمانی از could not استفاده می‌کنیم که بخواهیم روی جمله تاکید کنیم.

کاربردهای فعل وجهی can

1. برای صحبت کردن درباره توانایی و مهارت. در این کاربرد can به معنای "توانستن" یا "بلد بودن" است.

Maria can speak four languages.

"ماریا" می‌تواند به چهار زبان صحبت کند.

I can’t swim, but my sister can.

من نمی‌توانم شنا کنم اما خواهرم می‌تواند.

2. برای صحبت کردن درباره ممکن بودن یا نبودن چیزی. در اینجا می‌توانیم can را "توانستن" یا "ممکن بودن" ترجمه کنیم.

Learning English can be difficult.

یادگیری زبان انگلیسی می‌تواند [ممکن است] سخت باشد.

Children can be very naughty.

بچه‌ها می‌توانند خیلی شیطان باشند. [بچه‌ها بعضی موقع‌ها خیلی شیطان می‌شوند.]

3. برای درخواست دادن و رد کردن درخواست کسی. در اینجا can را "توانستن" و "اجازه داشتن" ترجمه می‌کنیم.

Can I go home now?

می‌توانم الان به خانه بروم؟

You can go whenever you like.

هر موقع دوست داشتی می‌توانی [اجازه داری] بروی.

4. به کسی پیشنهاد کمک دادن. can در اینجا به معنای "توانستن" و "خواستن" ترجمه می‌شود.

Can I help you?

می‌توانم کمکت کنم؟ [می‌خواهی کمکت کنم؟]

Can I carry that bag for you?

می‌خواهی آن کیف را من برایت حمل کنم؟

کاربردهای فعل وجهی could

1. برای صحبت کردن درباره توانایی و مهارت در گذشته (شکل گذشته فعل can). در این کاربرد could به معنای "توانستن" یا "بلد بودن" است.

I could run very fast when I was younger.

وقتی جوان‌تر بودم می‌توانستم خیلی سریع بدوم.

She couldn’t get a job anywhere.

او هیچ کجا نمی‌توانست شغلی پیدا کند.

2. برای صحبت کردن درباره ممکن بودن یا نبودن چیزی در گذشته (شکل گذشته فعل can). در اینجا می‌توانیم could را "توانستن" یا "ممکن بودن" ترجمه کنیم.

Our teacher could be very strict when we were at school.

وقتی مدرسه می‌رفتیم معلم ما می‌توانست خیلی سختگیر باشد. [بعضی معلم‌ها خیلی سختگیر بودند.]

You couldn’t use computers in the nineteenth century.

در قرن نوزدهم ممکن نبود [شما نمی‌توانستید] از کامپیوتر استفاده کنید.

3. برای درخواست کردن مودبانه در موقعیت‌های رسمی. در این کاربرد معمولا با could جمله سوالی می‌سازیم. به مثال‌ها نگاه کنید:

Could I go now please?

امکان دارد من الان بروم؟

Could you lend me a dictionary please?

می‌شود لطفا به من یک فرهنگ لغت قرض بدهید؟

4. برای پیشنهاد کمک دادن مودبانه به فردی. در این کاربرد می‌توانیم با could یک جمله سوالی یا خبری بسازیم. مثال‌ها را ببینید:

Could I give you a lift?

می‌خواهید شما را برسانم؟

I could carry that for you.

می‌توانم آن را برایتان حمل کنم.

could have

زمانی از could have استفاده می‌کنیم که نشان دهیم عملی الان یا زمانی در گذشته ممکن بوده است. به مثال‌ها توجه کنید:

It’s ten o’clock. They could have arrived now.

ساعت ده است. احتمالا باید تا الان می‌رسیدند.

They could have arrived hours ago.

آنها ساعت‌ها قبل می‌توانستند برسند.

بخش قبل
فعل وجهی can, could در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان