اسامی قابل شماره در زبان انگلیسی

اسامی قابل شماره در زبان انگلیسی

Countable Nouns


اسامی قابل شمارش به آن دسته از اسامی گفته می‌شود که می‌توان آنها را شمرد و در زبان انگلیسی می‌توان آنها را جمع بست. برای آشنایی بیشتر این درس را بخوانید.

اسامی قابل شمارش

Countable Nouns

اسامی قابل شمارش یا Countable nouns به آن دسته از اسامی گفته می‌شود که می‌توان آنها را دانه دانه شمرد، مثلا سیب، کتاب، معلم، آرزو و ... اسامی قابل شمارش را می‌توان با s یا es جمع بست.

a book; a teacher; a wish; an idea

یک کتاب، یک معلم، یک آرزو، یک ایده

books; teachers; wishes; ideas

کتاب‌ها، معلم‌ها، آرزوها، ایده‌ها

اسامی قابل شمارش مفرد

اسامی قابل شمارش مفرد را نمی‌توان به تنهایی به کار برد و باید با یک نشانگر بیایند، مثلا حرف تعریف معین یا نامعین.

the book; that English teacher; a wish; my latest idea

آن کتاب؛ آن معلم انگلیسی؛ یک آرزو؛ تازه‌ترین ایده من

نحوه جمع بستن اسامی قابل شمارش

اسامی قابل شمارش را می‌توان به طرق مختلف جمع بست.
1. معمول‌ترین روش جمع بستن اسامی قابل شمارش در زبان انگلیسی اضافه کردن s- به انتهای اسم است.

 • book > books
 • school > schools
 • friend > friends

2. به انتهای اسامی که آخرشان ss, -ch, -s, -sh, -x- هست، برای جمع بستن es- اضافه می‌کنیم.

 • class > classes
 • watch > watches
 • gas > gases
 • wish > wishes
 • box > boxes

3. اگر انتهای اسمی به حرف بی‌صدا به علاوه y ختم شود برای جمع بستن ies- اضافه می‌کنیم.

 • lady > ladies
 • country > countries
 • party > parties

4. اگر انتهای اسمی به حرف صدادار به علاوه y ختم شود برای جمع بستن s- اضافه می‌کنیم.

 • boy > boys
 • day > days
 • play > plays

5. برخی اسامی قابل شمارش در انگلیسی به صورت بی‌قاعده جمع بسته می‌شوند.

 • Man > men
 • woman > women
 • child > children
 • foot > feet
 • person > people

نکته

اسامی جمع وقتی به افراد یا اشیایی به طور کلی و به صورت گروهی اشاره می‌کند، دیگر نیازی به نشانگر و حرف تعریف ندارند.

Computers are very expensive.

کامپیوترها بسیار گران قیمت هستند.

Do you sell old books?

آیا کتاب‌های قدیمی می‌فروشید؟

بخش قبل
اسامی قابل شماره در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان