افعال کنایی در زبان انگلیسی

افعال کنایی در زبان انگلیسی

Ergative Verbs


در زبان انگلیسی افعالی داریم که هم می‌توانند گذرا باشند و هم ناگذر، مانند increase که هم به معنای افزایش یافتن است و هم افزایش دادن. برای آشنایی کلیک کنید.

افعال کنایی

Ergative Verbs

افعال کنایی یا ارگاتیو در زبان انگلیسی افعالی هستند که هم گذرا و هم ناگذر هستند، مثلا close یا increase. این افعال هم می‌توانند بدون مفعول بیایند هم همراه با مفعول. با توجه به اینکه مفعول بگیرند یا نه معنایشان تغییر می‌کند. برای روشن‌تر شدن موضوع به مثال‌ها توجه کنید:

Peter closed the door. (گذرا)

"پیتر" در را بست.

The door closed. (ناگذر)

در بسته شد.

افعال زیر از پرکاربردترین افعال کنایی در زبان انگلیسی هستند:

 • begin (شروع کردن، شروع شدن)
 • break (شکستن، شکسته شدن)
 • change (تغییر کردن، تغییر دادن)
 • close (بستن، بسته شدن)
 • drop (افتادن، انداختن)
 • crack (ترک خوردن، ترک‌دار شدن)
 • dry (خشک کردن، خشک شدن)
 • end (تمام کردن، تمام شدن)
 • finish (تمام کردن، تمام شدن)
 • grow (رشد کردن، پرورش دادن)
 • improve (بهتر شدن، بهتر کردن)
 • increase (زیاد کردن، زیاد شدن)
 • move (حرکت کردن، حرکت دادن)
 • open (باز کردن، باز شدن)
 • shake (لرزیدن، لرزاندن)
 • start (شروع کردن، شروع شدن)
 • stop (متوقف شدن، متوقف کردن)
 • tear (پاره شدن، پاره کردن)
 • turn (گشتن، گرداندن)

I broke the glass. (گذرا)

من شیشه را شکستم.

I dropped the glass and it broke. (ناگذر)

لیوان را انداختم و آن شکست.

The referee blew his whistle and started the match. (گذرا)

داور در سوتش دمید و بازی را شروع کرد.

The match started at 2.30. (ناگذر)

بازی ساعت 2:30 شروع شد.

We grew some tasty potatoes. (گذرا)

ما سیب زمینی‌های خوشمزه‌ای کاشتیم.

The potatoes were growing well. (ناگذر)

سیب زمینی‌ها داشتند خوب رشد می‌کردند.

The wind shook the trees. (گذرا)

باد درخت‌ها را تکان داد.

The trees shook in the wind. (ناگذر)

درخت‌ها در باد تکان خوردند.

بسیاری از افعالی که در زبان انگلیسی مربوط به آشپزی کردن می‌شوند، کنایی هستند:

 • bake (پختن، آشپزی کردن)
 • boil (جوشیدن، جوشاندن)
 • cook (آشپزی کردن، پختن)
 • defrost (یخ باز کردن، یخ باز شدن)
 • freeze (فریز کردن، فریز شدن)
 • melt (ذوب کردن، ذوب شدن)
 • roast (بریان کردن، بریان شدن)

You should roast the meat at 200 degrees centigrade. (گذرا)

شما باید گوشت را در دمای 200 درجه سانتی گراد بریان کنید.

The meat was roasting in a hot oven. (ناگذر)

گوشت داشت در فر داغ بریان می‌شد.

I always defrost meat before I cook it. (گذرا)

من همیشه قبل از پختن، یخ گوشت ذوب کنم.

I am waiting for the meat to defrost. (ناگذر)

من منتظرم تا یخ گوشت باز شود.

Melt the chocolate and pour it over the ice cream. (گذرا)

شکلات را آب کنید و آن را روی بستنی بریزید.

The chocolate was melting in a pan. (ناگذر)

شکلات داشت در قابلمه آب می‌شد.

افعالی که در رابطه با وسایل نقلیه هستند اغلب کنایی هستند:

 • back (دنده عقب رفتن، دنده عقب راندن)
 • crash (تصادف کردن، برخورد کردن با)
 • drive (رانندگی کردن، راندن)
 • fly (پرواز کردن، راندن هواپیما)
 • reverse (برعکس کردن، برگرداندن)
 • run (رانندگی کردن، راندن)
 • sail (کشتی‌رانی کردن، کشتی راندن)
 • start (استارت زدن، روشن کردن)
 • stop (توقف کردن، متوقف کردن)

I’m learning to fly a plane. (گذرا)

من دارم یاد می‌گیرم چگونه هواپیما را برانم.

The plane flew at twice the speed of sound. (ناگذر)

هواپیما با سرعت دو برابر صوت پرواز کرد.

He crashed his car into a tree. (گذرا)

او ماشینش را به درخت کوبید.

His car crashed into a tree. (ناگذر)

ماشین او به درخت اصابت کرد.

افعال زیر وقتی با اسم‌های خاصی بیایند کنایی هستند و در غیر این صورت افعال گذرا یا ناگذر هستند:

 • فعل catch با اسم‌های: dress, coat, clothes, trousers etc
 • فعل fire با اسم‌های: Gun, pistol, rifle, rocket
 • فعل play با اسم‌های: guitar, music, piano, violin, CD, DVD etc
 • فعل ring با اسم‌های: bell, alarm

She caught her dress on a nail. (گذرا)

او لباسش را به میخی گیر داد.

Her dress caught on a nail. (ناگذر)

لباس او به میخی گرفت.

He fired a pistol to start the race. (گذرا)

او تفنگی شلیک کرد تا مسابقه را شروع کند.

A pistol fired to start the race. (ناگذر)

یک اسلحه شلیک شد تا بازی شروع شود.

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعال کنایی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان