صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

Comparative and Superlative Adjectives


این مبحث به بررسی نحوه ساختن و کاربرد صفات تفضیلی و صفات برتر در زبان انگلیسی می‌پردازد. از این صفات برای مقایسه دو یا چند چیز یا فرد استفاده می‌شود.

صفات تفضیلی و عالی

Comparative and Superlative Adjectives

در زبان انگلیسی از صفات تفضیلی و صفات برتر یا Comparative and Superlative Adjectives برای مقایسه بین دو اسم استفاده می‌شوند. صفت تفضیلی که در زبان فارسی با اضافه شدن پسوند -تر به صفت ساخته می‌شود برای مقایسه بین دو یا چند چیز یا فرد است. صفت عالی که در زبان فارسی با اضافه کردن پسوند -ترین به صفت ساخته می‌شود، برتر بودن اسمی را در بین اعضای یک گروه اسمی نشان می‌دهد.

صفات تفضیلی

وقتی در جمله می‌خواهیم دو یا چند چیز را با هم مقایسه کنیم به صفت er- یا more اضافه می‌کنیم. زمانی که صفت یک هجا داشته باشد به انتهای آن er- و اگر دو یا چند هجا داشته باشد، قبل از آن more می‌آوریم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

We need a bigger garden.

ما باغچه بزرگی نیاز داریم.

big یک هجا دارد، بنابراین به انتهای آن پسوند er- اضافه می‌کنیم.

I’m taller now.

من الان بلندقدتر هستم.

tall یک هجا دارد، بنابراین به انتهای آن پسوند er- اضافه می‌کنیم.

توجه کنید

توجه کنید صفاتی که انتهای آن به y ختم شود بدون توجه به چند هجایی بودن آن همیشه y به ier تبدیل می‌شود.

I'm happier now.

من الان خوشحال تر هستم.

وقتی در جمله مشخصا بخواهیم دو چیز را با هم مقایسه کنیم، بعد از صفت تفضیلی واژه than را می‌آوریم که در فارسی معنای "از" یا "به نسبت" می‌دهد.

She is two years older than me.

او دو سال از من بزرگ‌تر است.

France is a bigger country than Britain.

فرانسه نسبت به انگلستان کشور بزرگ‌تری است.

وقتی می‌خواهیم تغییر کردن چیزی را (مثلا بزرگ و بزرگ‌تر شدن) نشان دهیم بین دو صفت تفضیلی واژه and را می‌آوریم.

Everything is getting more and more expensive.

همه چیز دارد گران و گران‌تر می شود.

The balloon got bigger and bigger.

بادکنک بزرگ و بزرگ‌تر شد.

ما اغلب برای نشان دادن اینکه چیزی به چیز دیگر وابسته است از صفت تفضیلی استفاده می‌کنیم.

When you drive faster it is more dangerous. > The faster you drive, the more dangerous it is.

وقتی سریعتر رانندگی می‌کنید، خطرناک‌تر است. (هرچه سریعتر رانندگی کنید، خطرناک‌تر است.)

صفات عالی

وقتی بخواهیم بگوییم یک شخص، مکان یا شی بالاتر، بهتر، قوی تر و … از اعضای یک گروه است از صفت عالی استفاده می‌کنیم. برای ساختن این صفت به آن پسوند est- یا most اضافه می‌کنیم. زمانی که صفت یک هجا داشته باشد به انتهای آن est- و اگر دو یا چند هجا داشته باشد قبل از آن most می‌آوریم. این نکته را هم در نظر داشته باشید که قبل از صفت عالی حتما باید حرف تعریف the بیاوریم.

It was the saddest day of my life.

آن روز ناراحت‌کننده‌ترین روز زندگی من بود.

sad یک هجا دارد، بنابراین به آن پسوند est- اضافه کردیم و در ابتدای آن حرف تعریف the قرار دادیم.

Everest is the highest mountain in the world.

اورست مرتفع ترین کوه جهان است.

high یک هجا دارد، بنابراین به آن پسوند est- اضافه کردیم و در ابتدای آن حرف تعریف the قرار دادیم.

توجه کنید

توجه کنید صفاتی که انتهای آن به y ختم شود بدون توجه به چند هجایی بودن آن همیشه y به iest- تبدیل می‌شود.

It was the happiest day of my life.

آن روز خوش‌ترین روز زندگی من بود.

صفات تفضیلی و عالی بی‌قاعده

برخی از صفات در حالت تفضیلی و عالی کاملا عوض می‌شوند و از قاعده کلی سایر صفات پیروی نمی‌کنند. در جدول زیر می‌توانید این صفات را ببینید:

صفت عالی صفت تفضیلی صفت
best better good
the worst worse bad
the least less little
the most more much
the most more many
the farthest/furthest farther/further far
بخش قبل
صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان