ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

Personal Pronouns


ضمایر شخصی در زبان انگلیسی جایگزین‌های اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار اسم استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع ضمایر شخصی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

ضمایر شخصی

ضمیر شخصی چیست؟

هر یک از ضمایری که این ضوابط را دنبال می‌کنند، ضمیر شخصی یا personal pronoun محسوب می‌شوند. ضمایر شخصی موارد زیر را شامل می‌شوند:

 1. شخص دستوری
 2. تعداد دستوری
 3. جنسیت دستوری
 4. حالت دستوری
 5. رسمیت دستوری

شخص

شخص در گرامر به روش‌های مختلفی که می‌توان به شرکت‌کنندگان یک واقعه اشاره کرد، می‌گویند. در زبان انگلیسی سه شخص داریم:

 1. اول شخص: شرکت‌کننده خود گوینده است. ← I، Me، We
 2. دوم شخص: شرکت‌کننده فردی است که با او صحبت می‌شود. ← You، Yourselves
 3. سوم شخص: شرکت‌کننده، فرد دیگری است. ← He، Her، Himself، They، Them

تعداد

در انگلیسی ضمایر شخصی اول، دوم و سوم از لحاظ تعداد هر کدام به دو بخش تقسیم می‌شوند:

 1. مفرد ← I, me, myself
 2. جمع ← we, us, them, ourselves

جنسیت

جنسیت در ساختار زبان سیستمی خاص است که اسامی و ضمایر را نسبت به ویژگی‌هایی خاص به دسته‌های متفاوت تقسیم می‌کند. این ویژگی خاص همان جنسیت آن زبان است. در زبان انگلیسی جنسیت به سه دسته تقسیم می‌شود:

 1. مذکر ← he, his, himself
 2. مونث ← her, herself, she
 3. خنثی ← we, it, they

حالت دستوری

حالات یک اسم (noun) یا ضمیر وابسته به رابطه آن واژه با دیگر واژگان آن جمله است. در زبان‌های امروزی دیگر، صفات نیز حالت دارند اما در انگلیسی حالات تنها مختص به اسامی و ضمایر هستند. انگلیسی قدیم پنج حالت داشت: فاعلی، مفعولی، اضافی، برایی، اَزی.
انگلیسی مدرن سه حالت دارد:

 1. فاعلی
 2. مفعولی
 3. اضافی (یا ملکی)

رسمیت

در زبان انگلیسی دو حالت برای نشان دادن نوع رسمیت وجود دارد:

 1. رسمی
 2. غیررسمی

ضمایر شخصی انگلیسی

ضمایر شخصی پایه در انگلیسی شامل:

 1. ضمایر فعلی یا subject pronouns
 2. ضمایر مفعولی یا object pronouns
 3. ضمایر ملکی یا possessive pronouns
 4. ضمایر انعکاسی یا reflexive pronouns
 5. ضمایر باستانی یا archaic pronouns

ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی یکی از پراستفاده‌ترین ضمایر در انگلیسی هستند. ضمایر فاعلی به عنوان فاعل یا subject یک فعل استفاده می‌شوند. ضمایر فاعلی در جدول پایین مشهود هستند:

مفرد جمع
اول شخص I We
دوم شخص You You
سوم شخص He/She/It They

ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی به عنوان مفعول یا object استفاده می‌شوند که شامل مفعول مستقیم، غیرمستقیم و مفعول حرف اضافه هستند. ضمایر مفعولی در جدول پایین مشهود هستند:

مفرد جمع
اول شخص Me, We Us
دوم شخص You You
سوم شخص Him/Her/It Them

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت شخص یا چیزی است. ضمایر ملکی در جدول پایین مشهود هستند:

مفرد جمع
اول شخص Mine Ours
دوم شخص Yours Yours
سوم شخص His/Hers Theirs

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی، ضمایری هستند که به self- یا selves- ختم می‌شوند. آین ضمایر زمانی استفاده می‌شوند که فاعل و مفعول جمله یکسان هستند. این ضمایر می‌توانند به عنوان مفعول مستقیم یا غیرمستقیم کار کنند. ضمایر انعکاسی در جدول پایین مشهود هستند:

مفرد جمع
اول شخص Myself Ourselves
دوم شخص Yourself Yourselves
سوم شخص Himself/Herself/Itself Themselves

ضمایر باستانی

مثل هر واژه دیگری، ضمایر شخصی (به خصوص دوم شخص) در مرور زمان دستخوش تغییراتی شده‌اند. همانند ضمایر استاندارد، غیراستاندارد و غیررسمی در انگلیسی، ضمایر باستانی نیز که در گذشته قابل استفاده بودند اما حال با ضمایر امروزی جایگزین شده‌اند.

فاعلی مفعولی ملکی انعکاسی
thou thee thine thyself

در یک نگاه

ضمایر مفعولی برای اشاره به انسان‌ها، حیوانات و اشیا استفاده می‌شوند. ضمایر مفعولی می‌توانند با توجه به شخص، تعداد، جنسیت، حلت و رسمیت تغییر کنند.

 1. ضمایر فاعلی
 2. ضمایر مفعولی
 3. ضمایر ملکی
 4. ضمایر انعکاسی
 5. ضمایر باستانی
بخش قبل
ضمایر شخصی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان