ساختار اسامی در زبان آلمانی

ساختار اسامی در زبان آلمانی

die Struktur der Nomen


در این بخش با شیوه ساخت اسامی در زبان آلمانی با کمک پیشوند، پسوند و همچنین اشتقاق از افعال آشنا خواهیم شد.

ساختار اسامی

die Struktur der Nomen

ساخت اسامی باکمک پیشوند

پیشوندهای رایج عبارتند از:

پیشوند -Fehl به معنای نادرست یا اشتباه

 1. der Fehlstart (شروع نادرست)
 2. die Fehleinschätzung (تخمین اشتباه)
 3. die Fehlprognose (پیش‌بینی نادرست)

پیشوند -Grund به معنای اصلی یا اساسی

 1. die Grundregel (قانون اساسی)
 2. das Grundprinzip (قاعده اصلی)
 3. die Grundhaltung (حالت اصلی)
 4. die Grundschule (مدرسه ابتدایی)

پیشوند -Haupt به معنای اصلی

 1. das Hauptargument (استدلال اصلی)
 2. die Hauptsache (مسئله اصلی)
 3. das Hauptfach (رشته اصلی)

پیشوند -Miss برای منفی ساختن معانی اسامی

 1. der Misserfolg (ناموفقیت)
 2. der Missbrauch (استفاده نادرست)
 3. das Missverständnis (سوتفاهم)

پیشوند -Neben به معنای ثانویه یا فرعی

 1. das Nebenargument (استدلال ثانویه)
 2. das Nebenfach (رشته فرعی)
 3. die Nebenwirkung (اثرات جانبی)

پیشوند -Nicht به معنای غیر یا نا

 1. der Nichtraucher (غیر سیگاری)
 2. der Nichtschwimmer (غیر شناگر)
 3. der/die Nichtversicherte (نامطمئن)

پیشوند -Riesen به معنای بزرگ یا کلان

 1. der Riesenerfolg (موفقیت بزرگ)
 2. das Riesenproblem (مشکل بزرگ)
 3. die Riesensumme (مبلغ کلان)

پیشوند -Schein به معنای ظاهری یا صوری

 1. das Scheinargument (استدلال ظاهری)
 2. der Scheinerfolg (موفقیت ظاهری)
 3. die Scheinehe (ازدواج صوری)

پیشوند -Teil به معنای جز یا پاره

 1. der Teilerfolg (موفقیت جزئی)
 2. die Teilzeitarbeit (کار پاره‌وقت)

پیشوند -Un برای منفی ساختن واژه

 1. der Unsinn (نامفهوم)
 2. das Unglück (بدشانسی)
 3. das Ungewitter (طوفان)

پیشوند -Ur به معنای اصلی

 1. die Urquelle (منبع اصلی)
 2. der Urgroßvater (پدر پدربزرگ)

ساخت اسامی باکمک پسوند

پسوند chen/-lein- (به همراه umlaut بر روی حروف صدادار)

می‌توان با کمک این پسوند اسامی خنثی ساخت و به نوعی دارای کارکرد مشابهی با "ک" تصغیر در فارسی است.

 1. das Häuschen (خانه کوچک)

پسوند heit/-keit/-igkeit-

از اسامی و صفات می‌توان با این پسوندها اسامی مونث ساخت و به طور معمول به مفهومی انتزاعی اشاره می‌کنند.

 1. die Kindheit (کودکی)
 2. die Sicherheit (امنیت)
 3. die Klugheit (باهوشی)
 4. die Eitelkeit (خودپسندی)
 5. die Geschwindigkeit (سرعت)
 6. die Minderheit (اقلیت)
 7. die Möglichkeit (امکان)

پسوند e- (به همراه Umlaut بر روی حروف صدادار)

از این پسوند به همراه صفات برای ساخت اسامی مونثی که دارای معانی انتزاعی هستند، استفاده می‌گردد.

 1. die Tiefe (عمق)
 2. die Größe (بزرگی)
 3. die Schärfe (شفافیت)

پسوند e-

این پسوند برای ساخت اسامی مونث از برخی افعال به کار برده شده و به رویدادی مشخص اشاره می‌کند.

 1. die Durchsage (اطلاعیه)
 2. die Anfrage (پرسش‌نامه)

پسوند ei-

از این پسوند برای ساخت اسامی مونثی که به مجموعه‌ای از اشیا اشاره می‌کنند، به کار می‌رود.

 1. die Datei (بانک اطلاعات)
 2. die Kartei (مجموعه کارت‌ها)

پسوند er-

از این پسوند برای ساخت اسامی مذکری که به توصیف یا انجام فعالیت مشخصی اشاره دارند، استفاده می‌گردد.

 1. der Verteidiger (مدافع)
 2. der Computer(کامپیوتر)
 3. der Fahrer (راننده)

پسوند erei-

از این پسوند برای ساخت اسامی مونثی که به یک فعالیت آزاردهنده یا تکرار شونده اشاره دارند، استفاده می‌گردد.

 1. die Angeberei (خودستایی)
 2. die Schweinerei (گندکاری)

پسوند ik-

از این پسوند برای ساخت اسامی مونثی که به توصیف موضوعی علمی می‌پردازند، استفاده می‌گردد.

 1. die Informatik (علوم کامپیوتر)
 2. die Karibik (دریای کارائیب)
 3. die Keramik (سرامیک)
 4. die Mathematik (ریاضیات)
 5. die Statistik (آمار)

پسوند in-

از این پسوند برای ساخت اسامی مونثی که به توصیف یا انجام فعالیت مشخصی اشاره دارند، استفاده می‌گردد.

 1. die Verteidigerin (مدافع مونث)
 2. die Amerikanerin (زن آمریکایی)
 3. die Professorin (پروفسور مونث)

پسوند ling-

از این پسوند برای ساخت اسامی مذکری که به یک فرد اشاره دارند، استفاده می‌گردد.

 1. der Säugling (طفل شیرخواره)
 2. der Feigling (ترسو)

پسوند nis-

این پسوند به طور معمول برای ساخت اسامی خنثی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 1. das Hindernis (مانع)
 2. die Finsternis (تاریکی): باید توجه داشت که برخی از اسامی به همراه این پسوند دارای جنسیت خنثی نیستند.

پسوند schaft-

از این پسوند برای ساخت اسامی مونثی که دارای مفهوم انتزاعی هستند، استفاده می‌گردد.

 1. die Brüderschaft (برادری)
 2. die Mutterschaft (مادری)

پسوند tum-

از این پسوند برای ساخت اسامی خنثی که دارای مفهومی انتزاعی هستند یا به گروهی از اشیا اشاره می‌کنند، استفاده می‌گردد.

 1. das Wachstum (رشد)
 2. das Bürgertum (طبقه متوسط)
 3. das Altertum (دوران باستان)

پسوند ung-

این پسوند در کنار افعال، اسامی مونثی که به یک فرآیند یا نتیجه یک فرآیند اشاره دارند، می‌سازد.

 1. die Behandlung (درمان)
 2. die Betreuung (مراقبت)
 3. die Bestrafung (جریمه)
 4. die Bohrung (سوراخ)

پسوند wesen-

برای ساخت اسامی خنثی که به یک سیستم یا سازمان اشاره دارند از این پسوند استقاده می‌گردد.

 1. das Bankwesen (نظام بانکی)
 2. das Verkehrswesen (سیستم حمل و نقل)
 3. das Lebewesen (موجود زنده)

ساخت اسامی باکمک افعال

با استفاده از حالت مصدری

معمولا می‌توان از حالت مصدری تمامی افعال نیز به عنوان اسم استفاده کرد و باید توجه داشت که این اسامی دارای جنسیت خنثی هستند.

 1. das Warten (منتظر ماندن)
 2. das Reden (صحبت کردن)
 3. das Trinken (نوشیدن)

با استفاده از شکل صفتی (Partizip I)

از شکل Partizip I برای ساخت اسامی نیز می‌توان استفاده کرد. این اسامی معمولا به فرد یا چیزی که در حال انجام فعالیتی است، اشاره دارد.

 1. der, die Studierende (دانش‌آموز)
 2. der, die Mitsingende (همخوان)
 3. der, die Nichtshabende (بی‌چیز)
 4. der, die Umziehende (اسباب‌کش)

با استقاده از شکل سوم فعل (Partizip II)

از شکل Partizip II افعال گذرایی که دارای مفعول مستقیم هستند نیز می‌توان به عنوان اسم استفاده کرد.

 1. der, die Angeklagte (متهم) (jmdn. anklagen ‘از کسی شکایت کردن’)
 2. das Vereinbarte (فرد قرار گذارنده) (etw. vereinbaren ‘با کسی قرار گذاشتن’)

از شکل سوم افعال ناگذر نیز می‌توان برای ساخت اسامی‌ای که به اتفاقی در گذشته اشاره دارند، استفاده کرد.

 1. der, die Umgezogene (اسباب کشنده) (umziehen ‘اسباب کشی کردن)
بخش قبل
ساختار اسامی در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان