اطلاعات مرتبط با کشور آلمان

آلمان کشوری در قاره اروپا با پایتخت برلین است. این کشور یکی از صنعتی‌ترین کشورهای واقع در اتحادیه اروپا است که ایرانی‌های بسیاری را به عنوان مهاجر در خود جای داده است.

تاریخ

History

جغرافیا

Geography

ایالات

States

مردم شناسی

Demography

نظام آموزشی

Educational System

اقتصاد و سیاست

Economy & Politics

ویزا

Visas