پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان ترکی استانبولی زبان ترکی استانبولی

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان ترکی استانبولی زبان ترکی استانبولی

Most Common Words


در این بخش لیست‌های طبقه‌بندی شده‌ای از پرکاربردترین واژه‌های زبان ترکی استانبولی برای شما قابل دسترس است.

واژگان ابتدایی

واژگان ابتدایی

Temel Sözcükler
25 درس

این بخش شامل یک مجموعه دسته‌بندی شده از واژگان ضروری و ابتدایی زبان ترکی استانبولی است که دانستن آن برای هر زبان‌آموزی الزامی است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان