ضمیر وابستگی در زبان ترکی استانبولی

ضمیر وابستگی در زبان ترکی استانبولی

İlgi zamiri


ضمایر وابستگی در زبان ترکی استانبولی برای اشاره به ارتباط بین دو اسم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این درس به معرفی این ضمایر و کاربردهای آن می‌پردازیم.

ضمیر وابستگی

İlgi zamiri

برای جلوگیری از تکرار در جمله، جای اسمی که قبلا در جمله استفاده شده است را ضمیر توجه می‌گیرد. به این صورت که به جای تکرار دوباره‌ی اسم، ضمیر آن را می‌آوریم. این ضمیر که با " ki " نشان داده می‌شود به کلمه می‌چسبد.

اگر با کلماتی که مفهوم زمان دارند بیاید معادل " ی " فارسی است. برای اسم بعدی در نقش صفت است.

Yarınki sınav

امتحان فردایی (مربوط به فردا)

Önceki müşteri

مشتری قبلی

Sonraki ders

درس بعدی

نکته

پسوند توجه در کلمه‌های dün, gün, bugün استثنا است و به صورت kü می‌آید.

Dünkü toplantı çok sıkıcıydı.

جلسه‌ی دیروزی خیلی کسل کننده بود.

Bugünkü tartışmadan dolayı çok üzgünüm.

به خاطر بحث امروز خیلی متاسفم.

توجه

پسوند ki وقتی با واژه‌های ay, sene, yıl, gece, hafta به کار برود باید قبل از این واژه‌ها یک صفت بیاید.

Bu ayki toplantı

جلسه‌ی این ماه

O günkü tartışma

بحث آن روز

Gelecek yılki törenler

مراسم‌های سال آینده

Bu haftaki maç

مسابقه‌ی این هفته

Her zamanki gibi

مثل همیشه

توجه

ضمیر وابستگی یا عطف با حذف اسم دوم در مضاف و مضاف الیه و قرار دادن " ki " به جای آن، ضمیر وابستگی ساخته می‌شود. بعد از پسوند اضافه (in) قرار می‌گیرد.

Kalemimi evde unutmuşum, sizinkini alabilir miyim?

مدادم را در خانه فراموش کرده‌ام، می‌توانم مال شما را بردارم؟

ضمایر وابستگی

ضمایر وابستگی برای جلوگیری از تکرار یک مفهوم یا شی در جمله استفاده می‌شود. این ضمایر از کنار هم قرار گرفتن ضمیر ملکی و پسوند "ki" ساخته می‌شوند. جدول زیر ضمایر عطف را همراه با معنی‌شان نشان می‌دهد:

معنی ضمیر وابستگی
آنچه متعلق به من است Benimki
آنچه متعلق به تو است Seninki
آنچه متعلق به او است Onunki
آنچه متعلق به ما است Bizimki
آنچه متعلق به شما است Sizinki
آنچه متعلق به آنها است Onlarınki

Benim arabam evde, eşiminki de.

ماشین من در خانه است، مال همسرم هم همینطور.

نکته

با حذف اسم بعد از ki خود کلمه‌ای که ki دارد به اسم تبدیل می‌شود و پسوندهای اسم حذف شده به این اسم منتقل می‌شود. بین پسوند ki
و پسوند حالت، حرف میانجی "n" به کار می‌رود.

Evimdeki masadan istiyorum از میزی که در خانه‌ام است می‌خواهم.
Evimdekinden istiyorum از آن چیزی کع در خانه‌ام است می‌خواهم.

بخش قبل
ضمیر وابستگی در زبان ترکی استانبولی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری ترکی استانبولی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان