ضمایر اشاره در زبان ترکی استانبولی

ضمایر اشاره در زبان ترکی استانبولی

İşaret zamirleri


ضمایر اشاره برای اشاره به اشیا و افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این درس به معرفی این ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

ضمایر اشاره

İşaret (Gösterme) Zamirleri

به کلماتی که بدون به کاربردن اسم اشیا، حیوانات، جا و مکان و گاهی انسان‌ها، برای اشاره به آن‌ها به کار می‌رود را ضمیرهای اشاره می‌گویند.

ضمایر اشاره مکان

ضمیر اشاره مکان برای اشاره یک مکان با هدف مشخص کردن فاصله مخاطب یا گوینده با آن استفاده می‌شود. جدول زیر انواع ضمیر اشاره برای اشاره به جا و مکان را نشان می‌دهد:

کاربرد معادل فارسی ضمیر اشاره
اشاره به نزدیک اینجا Burası
اشاره به دور آنجا Şurası
اشاره به دورتر آنجا Orası

Burası park.

اینجا پارک است.

Şurası benim evim.

اینجا خانه‌ی من است.

Orası su parkı ?

آنجا پارک آبی است؟

نکته 1

şurası و orası هر دو معنی آنجا می‌دهند اما orası فاصله‌ی بیشتری را نشان می‌دهند.

نکته 2

تفاوت اصلی ضمیر bu و şu بر اساس معین بودن یا معین نبودن موضوع مورد اشاره است. ضمیر bu حالتی معین و ضمیر şu حالتی نامعین دارد. چیزی که با şu به آن اشاره می‌شود در اکثر مواقع برای گوینده نامعلوم و نامشخص است و تا آن زمان درباره‌اش صحبت نشده یا اشاره نشده است.
همچنین şu در جملاتی که با احساس ترحم، بی‌تفاوتی، بی‌علاقگی و یا تحقیر همراه باشد به کار می‌رود.

ضمایر اشاره برای اشیا، حیوانات و انسان‌ها

از ضمایر اشاره برای اشیا همانطور که از نامشان مشخص است برای اشاره به موجودات جاندار و اشیای غیر جاندار استفاده می‌شود. جدول زیر انواع اسم اشاره برای اشاره به اشیا، حیوانات و انسان‌ها را نشان می‌دهد:

کاربرد معادل فارسی اسم اشاره برای اشیا، حیوانات و انسان‌ها
اشاره به نزدیک این Bu
اشاره به دور آن Şu
اشاره به دورتر آن، او O

توجه

O ضمیر سوم شخص غایب هم هست و ضمیر اشاره‌ای است که برای انسان کاربرد دارد. معنی "او" می‌دهد و فاصله‌ی بیشتری را از şu نشان می‌دهد.

مثال‌های زیر نحوه درست استفاده از این ضمایر اشاره را نشان می‌دهد:

Bu bir kalem.

این یک مداد است.

Şu çanta yeni.

آن کیف جدید است.

O kadın benim annem.

آن زن مادر من است.

نکته

bunlar, şunlar, onlar حالت جمع اسم‌های اشاره هستند که مشابه ضمایر این‌ها و آن‌ها در فارسی هستند. توجه داشته باشید که این واژه‌ها شکل جمع ضمایر bu، şu، o هستند. (دلیل اضافه شدن حرف n میانجی ختم شدن آنها به حرف صدادار است.)

توجه

ضمایر o و onlar هم اسم اشاره هستند هم ضمیرهای اول شخص مفرد و اول شخص جمع.

بخش قبل
ضمایر اشاره در زبان ترکی استانبولی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری ترکی استانبولی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان