عبارات مرتبط با خانواده و اقوام در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با خانواده و اقوام در زبان انگلیسی

Family and relatives


در این بخش با عبارات مرتبط با خانواده و اقوام در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

خانواده و اقوام

Family and relatives
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان