عبارات مرتبط با ورزش در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با ورزش در زبان انگلیسی

Sports


در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با ورزش‌های گوناگون در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

کلیات

Generalities
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

صحبت راجع به ورزش های مختلف

Speaking about different sports
زمان مطالعه: 24 دقیقه تعداد لغات: 97
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان