عبارات مرتبط با غذاها و نوشیدنی‌ها در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با غذاها و نوشیدنی‌ها در زبان انگلیسی

Food & Drinks


در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با انواع غذاها و وعده‌های غذایی، طعم‌ها و همچنین نحوه طبخ و انواع ظروف و وسایل غذاخوری و ... در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

غذا و وعده‌های غذایی

Food & meals
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

انواع گوشت

Types of meat
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 6

انواع پختن و سرخ کردن

Cooking & frying
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

انواع غذاها

Types of food
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

انواع طعم‌ها

Tastes
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 8

آماده کردن مواد غذایی

Preparing foodstuff
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

فاسد شدن مواد غذایی

Decay of food
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 5

انواع ظروف و وسایل غذاخوری

Dishes and utensils
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

صبحت کردن در مورد به غذا خوردن

Speaking about food
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

در رستوران

At a restaurant
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان