واژگان کتاب تاچ استون 1

واژگان کتاب تاچ استون 1

Touchstone 1


درس اول - همه چیز درباره تو

Unit 1 - All About You
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 55

درس دوم - در کلاس

Unit 2 - In Class
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 66

درس سوم - افراد مورد علاقه

Unit 3 - Favorite People
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 78

درس چهارم - زندگی روزمره

Unit 4 - Everyday Life
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

درس پنجم - اوقات فراغت

Unit 5 - Free Time
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس ششم - محله‌ها

Unit 6 - Neighborhoods
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

درس هفتم - گشت و گذار

Unit 7 - Out and About
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس هشتم - خرید

Unit 8 - Shopping
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس نهم - جهان پهناور

Unit 9 - A Wide World
زمان مطالعه: 23 دقیقه تعداد لغات: 94

درس دهم - زندگی‌های پرمشغله

Unit 10 - Busy Lives
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 65

درس یازدهم - به گذشته نگاه کردن

Unit 11 - Looking Back
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

درس دوازدهم - غذای فوق‌العاده

Unit 12 - Fabulous Food
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 72