عبارات مرتبط با اتومبیل در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با اتومبیل در زبان انگلیسی

Cars


در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با انواع اتومبیل، اجزای داخلی و خارجی اتومبیل، رانندگی، تصادفات جاده‌ای و مقررات راهنمایی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

کلیات

Generalities
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

انواع اتومبیل

Types of cars
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

اجزا داخلی اتومبیل

Parts of the interior of a car
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

اجزا بدنه اتومبیل

Parts of the exterior of a car
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

موتور و اجزا آن

The engine and its parts
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

لاستیک و چرخ

Tires and wheels
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

باک بنزین و بنزین زدن

The gas tank and filling the car
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 12

مراقبت از اتومبیل

Looking after a car
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

رانندگی با اتومبیل

Driving a car
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

تصادف اتومبیل و مقررات راهنمایی

Car accidents & traffic regulations
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان