نحوه تلفظ صدای /iː/ در زبان انگلیسی

نحوه تلفظ صدای /iː/ در زبان انگلیسی

/iː/

صدای /iː/

/iː/

صدای /iː/ شبیه صدای "ای" در زبان فارسی است. در زبان انگلیسی این صدا مانند "ای" در فارسی، بلند تلفظ می شود (در بعضی فرهنگ لغات این صدا را با /i/ نمایش می دهند). اگر سیلابی دارای استرس باشد "ای" بلند تلفظ می شود. اصلی ترین حرفی که در زبان انگلیسی این صدا را تولید می کند حرف "e" است، مثلا:

Equal / ˈikwəl /

Female / ˈfimeɪl /

Me / mi /

ترکیب حروف "ea" نیز صدای /iː/ تولید می کند، مثلا:

Beat / bit /

Cream / krim /

ترکیب دیگری که این صدا را می دهد ترکیب حروف "ee" است، مثلا:

Agree / əˈɡri /

Between / bɪˈtwin /

ترکیب حروف "ie" و "ei" نیز صدای /iː/ می دهد، مثلا:

Belief / bɪˈlif /

Ceiling / ˈsilɪŋ /

بخش قبل
نحوه تلفظ صدای /iː/ در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان