الفبا و تلفظ انگلیسی

الفبا و تلفظ انگلیسی

درس های گام به گام تلفظ


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان انگلیسی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان انگلیسی است.

صدای /ɑː/
/ɑː/

صدای /ɒ/
/ɒ/

صدای /ʌ/
/ʌ/

صدای /ɔː/
/ɔː/

صدای /ɔ/
/ɔ/

صدای /uː/
/uː/

صدای /u/
/u/

صدای /ʊ/
/ʊ/

صدای /ɜː/
/ɜː/

صدای /ɛ/
/ɛ/

صدای /ə/
/ə/

صدای /iː/
/iː/

صدای /i/
/i/

صدای /ɪ/
/ɪ/

صدای /æ/
/æ/

صدای /aɪ/
/aɪ/

صدای /aʊ/
/aʊ/

صدای /əʊ/
/əʊ/

صدای /eɪ/
/eɪ/

صدای /eə/
/eə/

صدای /ɪə/
/ɪə/

صدای /ɔɪ/
/ɔɪ/

صدای /ʊə/
/ʊə/

صدای /ɑː/
/ɑː/

صدای /ɒ/
/ɒ/

صدای /ʌ/
/ʌ/

صدای /ɔː/
/ɔː/

صدای /ɔ/
/ɔ/

صدای /uː/
/uː/

صدای /u/
/u/

صدای /ʊ/
/ʊ/

صدای /ɜː/
/ɜː/

صدای /ɛ/
/ɛ/

صدای /ə/
/ə/

صدای /iː/
/iː/

صدای /i/
/i/

صدای /ɪ/
/ɪ/

صدای /æ/
/æ/

صدای /aɪ/
/aɪ/

صدای /aʊ/
/aʊ/

صدای /əʊ/
/əʊ/

صدای /eɪ/
/eɪ/

صدای /eə/
/eə/

صدای /ɪə/
/ɪə/

صدای /ɔɪ/
/ɔɪ/

صدای /ʊə/
/ʊə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان